Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos

Projekta kopējās izmaksas
100000.00 EUR
Apkaime
Dārziņi
Iesniedzējs
Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība
Balsu skaits
1185
Īstenojas

Projekta realizācijas vieta: Rīga, bez adreses (kadastra apzīmējums: 01001250470); Jāņogu iela 48 (kadastra apzīmējums: 01001256301); Daugavmalas iela b/n (kadastra apzīmējums: 01001256528); Daugavmalas iela b/n (kadastra apzīmējums: 01001250541).

1.Atpūtas vieta Daugavmalā (Daugavmalas iela, 01001250470, atrodas Plostnieku ielas tuvumā)

Atpūtas vieta pie Daugavas tiks labiekārtota uzstādot soliņus, pārģērbšanās kabīni un riteņu novietni. Ērtākai piekļūšanai pie ūdens tiks ierīkotas kāpnes ar margām. Krasta teritorija tiks attīrīta no piesārņojuma, uzbērtas smiltis, iesēta zālīte. Tiks uzstādīts informatīvais stends. Šajā vietā tiks restaurēta viena no apkaimes vēstures liecībām - senā laivu pietauvošanas vieta. Tiks uzstādīts informatīvais stends par apkaimes vēsturi.

2. Atpūtas vieta Daugavmalā (Jāņogu iela 48, 01001256301, atrodas vietā, kur Dārziņu 9.līnija sasniedz Daugavu)

Atpūtas vieta pie Daugavas tiks labiekārtota uzstādot soliņus, pārģērbšanās kabīni un riteņu novietni. Ērtākai piekļūšanai pie upes krasta tiks ierīkotas kāpnes ar margām. Krasta teritorija tiks sakopta, uzbērtas smiltis, iesēta zālīte. Tiks uzstādīts informatīvais stends, restaurētas divas senās laivu pietauvošanas vietas. Senais sūkņu namiņš tiks restaurēts un iekārtota socializācijas telpa.

3. Atpūtas vieta Daugavmalā (Daugavmalas iela, 01001256528, atrodas vietā, kur Dārziņu 21. un 22.līnijas sasniedz Daugavas atteku)

Atpūtas vietas labiekārtošanas procesā tiks aizbērts teritorijā esošais piesārņotais dīķis. Ierīkotas nelielas kāpnītes nokāpšanai mazajā Daugavā. Uzstādīta pārģērbšanās kabīne, trīs soliņi, riteņu novietnes un informatīvais stends.

4. Atpūtas vieta Zirņu sala (01001250541, atrodas vietā, kur Dārziņu 15.līnija sasniedz Daugavas atteku pie Zirņu salas ar tiltu pār slūžām)

Atpūtas vieta Zirņu salā pie Daugavas tiks sakopta un labiekārtota. Tiks ierīkotas kāpnes ar margām. Uzstādīta pārģērbšanās kabīne, atkritumu urnas, informatīvs stends ar atpūtas vietas izmantošanas noteikumiem,  iekārtota ugunskura vieta, piknika galds ar soliem, vairāki soliņi, riteņu novietnes. Tiks veikta Daugavas grunts izlīdzināšana.

Tiks izstrādāts Zirņu salas labiekārtošanas projekts, paredzot tur trenažieru izvietojumu, nobrauktuvi invalīdiem, Daugavas krastu sakopšanu un labiekārtošanu.

Kontaktinformācija: Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība; darzinubiedriba@gmail.com; tālruņa Nr. 29424053, https://www.facebook.com/RigasDarzini/.