Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
100000.00 EUR
Apkaime
Dārziņi
Iesniedzējs
Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība
Balsu skaits
1185
Projekts noslēdzies

Projekta realizācijas vieta: Rīga, bez adreses (kadastra apzīmējums: 01001250470); Jāņogu iela 48 (kadastra apzīmējums: 01001256301); Daugavmalas iela b/n (kadastra apzīmējums: 01001256528); Daugavmalas iela b/n (kadastra apzīmējums: 01001250541).

1.Atpūtas vieta Daugavmalā (Daugavmalas iela, 01001250470, atrodas Plostnieku ielas tuvumā)

Atpūtas vieta pie Daugavas tiks labiekārtota uzstādot soliņus un pārģērbšanās kabīni. Ērtākai piekļūšanai pie ūdens tiks ierīkotas kāpnes ar margām. Krasta teritorija tiks attīrīta no piesārņojuma, uzbērtas smiltis, iesēta zālīte. Tiks uzstādīts informatīvais stends. Šajā vietā tiks restaurēta viena no apkaimes vēstures liecībām - senā laivu pietauvošanas vieta. Tiks uzstādīts informatīvais stends.

2. Atpūtas vieta Daugavmalā (Jāņogu iela 48, 01001256301, atrodas vietā, kur Dārziņu 9.līnija sasniedz Daugavu)

Atpūtas vieta pie Daugavas tiks labiekārtota uzstādot soliņus un pārģērbšanās kabīni. Ērtākai piekļūšanai pie upes krasta tiks ierīkotas kāpnes ar margām. Krasta teritorija tiks sakopta, uzbērtas smiltis, iesēta zālīte. Tiks uzstādīts informatīvais stends.

3. Atpūtas vieta Daugavmalā (Daugavmalas iela, 01001256528, atrodas vietā, kur Dārziņu 21. un 22.līnijas sasniedz Daugavas atteku)

Atpūtas vietas labiekārtošanas procesā tiks aizbērts teritorijā esošais piesārņotais dīķis. Uzstādīta pārģērbšanās kabīne, trīs soliņi, riteņu novietnes un informatīvais stends.

4. Atpūtas vieta Zirņu sala (01001250541, atrodas vietā, kur Dārziņu 15.līnija sasniedz Daugavas atteku pie Zirņu salas ar tiltu pār slūžām)

Atpūtas vieta Zirņu salā pie Daugavas tiks sakopta un labiekārtota. Tiks ierīkotas kāpnes ar margām. Uzstādīta pārģērbšanās kabīne, informatīvs stends,  iekārtota ugunskura vieta ar soliem, uzstādīti vairāki soliņi, riteņu novietnes. 

Tiks izstrādāts Zirņu salas labiekārtošanas projekts, paredzot tur trenažieru izvietojumu, nobrauktuvi invalīdiem, Daugavas krastu sakopšanu un labiekārtošanu.

Kontaktinformācija: Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība; darzinubiedriba@gmail.com; tālruņa Nr. 29424053, https://www.facebook.com/RigasDarzini/.

Projekta dienasgrāmata