Par iniciatīvu

Kas ir līdzdalīgā budžetēšana

Līdzdalīgā budžetēšana ir demokrātisks process, kurā kopienas locekļi izlemj, kā tērēt daļu no pilsētas budžeta. Līdzdalīgā budžetēšana kā rīks tiek pielietots vairākās Eiropas pilsētas, kuras vēlas iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā. Tā iedzīvotājiem tiek dota iespēja piedāvāt idejas pilsētai, kuras ir svarīgas pašiem pilsētniekiem. Idejas tiek ne vien iesniegtas, bet tām jāsavāc noteikts iedzīvotāju balsojuma atbalsts, lai tās tiktu īstenotas.

Līdzdalīgās budžetēšanas pilotprojekts Rīgā

Līdzdalīgās budžetēšanas pilotprojekts Rīgā paredz veicināt iedzīvotāju lielāku iesaisti savu apkaimju attīstībā. Līdzdalīgās budžetēšanas ideja ir Rīgas Apkaimju alianses iniciatīva, kuru pēc Rīgas pilsētas izpilddirektora Jura Radzeviča atbalsta realizē Rīgas dome.

2019. gadā kā pilotprojekts Rīgā tika izsludināts konkurss „Par Rīgas apkaimju attīstības projektu īstenošanu”. Šogad projektus konkursam iesniegt varēja tikai nevalstiskās organizācijas - biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv Rīgas apkaimju iedzīvotāju intereses, taču ir paredzēts, ka jau 2020. gadā projektus balsošanai varēs iesniegt jebkurš rīdzinieks.

Rīgas dome no 2019. gada budžetā šim pilotprojektam piešķīra kopējo finansējumu 500 000 EUR apmērā, kur vienas iniciatīvas īstenošanai maksimālā summa ir līdz 100 000 EUR. Galvenais nosacījums iesniegtajām iniciatīvām ir:

  • projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa;
  • projekts saistīts ar apkaimes infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība.

Kā notiks balsošana par iesniegtajiem projektiem

Pēc visu iesniegto projektu administratīvās atbilstības izvērtēšanas, projekti tiek nodoti balsošanai, kur iedzīvotājiem, kas sasnieguši 16 gadu vecumu, ir iespēja nobalsot ar vienu “par” balsi par kādu no iesniegtajiem projektiem (balsot var elektroniski vai klātienē).

Elektroniski par savu izvēlēto projektu varēs balsot vietnē: www.balsot.riga.lv, autorizējoties caur www.latvija.lv
Nobalsot var līdz 19.09.2019 (ieskaitot).

Balsošanas iespējas klātienē

Lai nobalsotu klātienē, līdzi jāņem pase vai ID karte!

Klātienē par savu izvēlēto projektu līdz 19.09.2019 (ieskaitot) varēs nobalsot Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā:

Kungu iela 7/9,       Rīga
 

Pirmdiena 
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena 
Piektdiena 

8.30 līdz 18.00
8.15 līdz 17.00
8.15 līdz 17.00
8.15 līdz 18.00
8.15 līdz 16.00

Brīvības iela 49/53, Rīga
 

Pirmdiena 
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena 
Piektdiena 

8.00 līdz 19.00
8.00 līdz 19.00
8.00 līdz 19.00
8.00 līdz 19.00
8.00 līdz 19.00 

Daugavpils iela 31, Rīga
 

Pirmdiena 
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena 
Piektdiena 

8.30 līdz 18.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 16.00 *

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga
 

Pirmdiena 
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena 
Piektdiena 

8.30 līdz 18.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 16.00 * 

Dzirciema iela 28, Rīga
 

Pirmdiena 
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena 
Piektdiena 

8.30 līdz 18.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 16.00 

* katra mēneša pēdējā piektdienā apmeklētāju pieņemšana notiek no plkst.11.00 līdz 16.00.

Infografika

Infografika

Infografika

Infografika

Infografika

Infografika