Par iniciatīvu

Izsludināts 2020.gada projektu konkurss

Projekta pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kuri pārstāv apkaimju intereses.

Konkursa pieteikumi tiks pieņemti klātienē līdz šā gada 29.maijam plkst.12.00 Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā un elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: konkurss.apkaimes@riga.lv.

Rakstot uz šo elektroniskā pasta adresi pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, projekta iesniedzējam tiek arī nodrošināta iespēja noskaidrot zemes gabala, kurā plānots īstenot projektu, atļautās izmantošanas veidu, noskaidrot, kādas pašvaldības autonomās funkcijas izpildei zemes gabals ir paredzēts, saņemt zemes gabala robežu plāna un apgrūtinājuma plāna (ja tādi ir pašvaldības rīcībā) kopiju, kā arī noskaidrot citu konkursa nolikumā noteikto informāciju.

Sīkāka informācija par projektu konkursu pieejama šeit:

Palīgrīks projekta īstenošanai iespējami nepieciešamā finansējuma aprēķināšanai pieejams šeit:

 

_