Par iniciatīvu

Konkursa rezultāti

2019.gada 26.septembrī, Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa komisija apstiprināja balsošanas rezultātus, realizācijai virzot sešus, visvairāk iedzīvotāju balsu ieguvušos, projektus.

 

Finansējuma saņemšana tika apstiprināta multifunkcionāla sporta laukuma izveidei Brasā, piešķirot 100 tūkstošus eiro, Āgenkalna laukuma izveidei, piešķirot 100 tūkstošus eiro, visu paaudžu sporta kompleksa izveidei un bezmaksas nodarbību organizēšanai Ķengaragā, piešķirot 55 tūkstošus eiro, kā arī atpūtas zonas ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā izveidei Dārziņos, piešķirot 100 tūkstošus eiro, sabiedriskā autobusa pieturvietas labiekārtošanai Rītabuļļos, piešķirot 80 tūkstošus eiro un Jaunciema kultūras pirts izveidei, piešķirot 59,8 tūkstošus eiro. Visu realizējamo projektu kopsumma ir 494,8 tūkstoši eiro.

Konkursā izvēlētos projektus uzdots īstenot atbildīgajām pašvaldības izpilddirekcijām un Satiksmes departamentam. Plānots, ka darbi pie projektu īstenošanas sāksies jau tuvākajā laikā.

 

Projekti, kuriem apstiprināts finansējums ar Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas lēmumu 26.09.2019.

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Apkaime

Iesniedzējs

Projekta izmaksas (EUR)

Balsu skaits

Kompetentā iestāde

1

Multifunkcionāls sporta laukums Brasā

Brasa

Biedrība "Brasa"

100 000

1971

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija

2

Āgenskalna laukums

Āgenskalns

Āgenskalna apkaimes biedrība

100 000

1714

Rīgas domes Satiksmes departaments

3

Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā

Ķengarags

Biedrība "Cits Ķengarags"

55 000

1256

Rīgas Austrumu izpilddirekcija

4

Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos

Dārziņi

Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība

100 000

1185

Rīgas Austrumu izpilddirekcija

5

Sabiedriskā autobusa pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos

Buļļi

Biedrība "Rītabuļļi"

80 000

947

Rīgas domes Satiksmes departaments

6

Jaunciema kultūras pirts

Jaunciems

Jaunciema attīstības biedrība

59 797.58

831

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija

 

Detalizētāk ar realizācijai virzītajiem projektiem var iepazīties sadaļā “PROJEKTI”, skatot projektus ar statusu “Rīdzinieki atbalstīja”.

 

Kas ir līdzdalīgā budžetēšana

Līdzdalīgā budžetēšana ir demokrātisks process, kurā kopienas locekļi izlemj, kā tērēt daļu no pilsētas budžeta. Līdzdalīgā budžetēšana kā rīks tiek pielietots vairākās Eiropas pilsētas, kuras vēlas iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā. Tā iedzīvotājiem tiek dota iespēja piedāvāt idejas pilsētai, kuras ir svarīgas pašiem pilsētniekiem. Idejas tiek ne vien iesniegtas, bet tām jāsavāc noteikts iedzīvotāju balsojuma atbalsts, lai tās tiktu īstenotas.

Līdzdalīgās budžetēšanas pilotprojekts Rīgā

Līdzdalīgās budžetēšanas pilotprojekts Rīgā paredz veicināt iedzīvotāju lielāku iesaisti savu apkaimju attīstībā. Līdzdalīgās budžetēšanas ideja ir Rīgas Apkaimju alianses iniciatīva, kuru pēc Rīgas pilsētas izpilddirektora Jura Radzeviča atbalsta realizē Rīgas dome.

2019. gadā kā pilotprojekts Rīgā tika izsludināts konkurss  „Par Rīgas apkaimju attīstības projektu īstenošanu”. Šogad projektus konkursam iesniegt varēja tikai nevalstiskās organizācijas - biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv Rīgas apkaimju iedzīvotāju intereses, taču ir paredzēts, ka jau 2020. gadā projektus balsošanai varēs iesniegt jebkurš rīdzinieks.

Rīgas dome no 2019. gada budžetā šim pilotprojektam piešķīra kopējo finansējumu 500 000 EUR apmērā, kur vienas iniciatīvas īstenošanai maksimālā summa ir līdz 100 000 EUR. Galvenais nosacījums iesniegtajām iniciatīvām ir:

  • projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa;
  • projekts saistīts ar apkaimes infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība.

Kā notiks balsošana par iesniegtajiem projektiem

Pēc visu iesniegto projektu administratīvās atbilstības izvērtēšanas, projekti tiek nodoti balsošanai, kur iedzīvotājiem, kas sasnieguši 16 gadu vecumu, ir iespēja nobalsot ar vienu “par” balsi par kādu no iesniegtajiem projektiem (balsot var elektroniski vai klātienē).

Elektroniski par savu izvēlēto projektu varēs balsot vietnē: www.balso.riga.lv, autorizējoties caur www.latvija.lv
Nobalsot var līdz 19.09.2019 (ieskaitot).

Balsošanas iespējas klātienē

Lai nobalsotu klātienē, līdzi jāņem pase vai ID karte!

Klātienē par savu izvēlēto projektu līdz 19.09.2019 (ieskaitot) varēs nobalsot Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā:

Kungu iela 7/9,       Rīga
 

Pirmdiena 
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena 
Piektdiena 

8.30 līdz 18.00
8.15 līdz 17.00
8.15 līdz 17.00
8.15 līdz 18.00
8.15 līdz 16.00

Brīvības iela 49/53, Rīga
 

Pirmdiena 
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena 
Piektdiena 

8.00 līdz 19.00
8.00 līdz 19.00
8.00 līdz 19.00
8.00 līdz 19.00
8.00 līdz 19.00 

Daugavpils iela 31, Rīga
 

Pirmdiena 
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena 
Piektdiena 

8.30 līdz 18.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 16.00 *

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga
 

Pirmdiena 
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena 
Piektdiena 

8.30 līdz 18.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 16.00 * 

Dzirciema iela 28, Rīga
 

Pirmdiena 
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena 
Piektdiena 

8.30 līdz 18.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 17.00
8.30 līdz 16.00 

* katra mēneša pēdējā piektdienā apmeklētāju pieņemšana notiek no plkst.11.00 līdz 16.00.

Infografika

Infografika

Infografika

Infografika

Infografika

Infografika