Par iniciatīvu

Izsludināts 2023. gada Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkurss

 

Projektu ideju pieteikumus dalībai Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursā var iesniegt Rīgā dzīvesvietu deklarējuši iedzīvotāji no 16 gadu vecuma un Rīgā reģistrētas nevalstiskās organizācijas, kuru darbības mērķis nav pretrunā konkursa nolikuma 3. punktā noteiktajam konkursa mērķim.

Konkursa pieteikumi  tiks pieņemti no 20.marta līdz 31. maijam plkst. 12.00 elektroniski, aizpildot veidlapu un iesniedzot riga.lv vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: konkurss.apkaimes@riga.lv. Savukārt klātienē papīra formātā – no 20. marta līdz 31. maija plkst. 12.00  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A un Brīvības ielā 49/53, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruņa numuru 80000800. Pieteikumus var ievietot arī pasta kastēs, kas izvietotas pie minētajām Centra adresēm.

Rakstot uz šo elektroniskā pasta adresi pirms projekta idejas pieteikuma iesniegšanas, projekta idejas iesniedzējam ir nodrošināta iespēja noskaidrot zemes gabala, kurā plānots īstenot projekta ideju, piederību pašvaldībai, atļautās izmantošanas veidu, kādas pašvaldības autonomās funkcijas izpildei zemes gabals ir paredzēts, saņemt zemes gabala robežu plāna un apgrūtinājuma plāna (ja tādi ir pašvaldības rīcībā) kopiju, kā arī noskaidrot citu konkursa nolikumā noteikto un ar konkursa norisi saistīto informāciju.

Projektu ideju īstenošanas iespējamību atbilstoši kompetento institūciju atzinumiem vērtēs konkursa komisija un atbalstītās projektu idejas rudenī tiks virzītas iedzīvotājiem balsošanai.

Pašvaldība īstenos visvairāk iedzīvotāju balsis saņēmušās projektu idejas, kas uzlabos apkārtējo vidi ilgtermiņā un iekļausies 70 000 EUR.

Elektroniskā pieteikuma veidlapa https://www.riga.lv/lv/lidzdalibas-projekti

Lai palīdzētu iedzīvotājiem sagatavot kvalitatīvus ideju pieteikumus, pašvaldība organizē informatīvu semināru un četras ideju izstrādes darbnīcas. Ideju izstrādes darbnīcās iedzīvotāji varēs konsultēties ar pašvaldības speciālistiem par savu ideju īstenošanas iespējām, uzzināt visu par idejas pieteikuma aizpildīšanu, tostarp tāmes sagatavošanu, kā arī satikt domubiedrus, ar kuriem kopā nonākt pie vislabākās idejas savai apkaimei.

Līdzdalības budžeta ideju izstrādes darbnīca Imantā 29. martā plkst.17.30 Rīgas Kultūras un atpūtas centrā "Imanta", Anniņmuižas bulvārī 29. Pieteikšanās: http://bit.ly/42aTuLf 

Līdzdalības budžeta ideju izstrādes darbnīca Teikā 5. aprīlī, plkst.17.30 Rīgas NVO namā, Ieriķu ielā 43a. Pieteikšanās: http://bit.ly/3FmBaFd

Līdzdalības budžeta ideju izstrādes darbnīca Āgenskalnā 12. aprīlī plkst. 17.30 Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, E.Smiļģa ielā 46. Pieteikšanās: bit.ly/3yJbXB6

Līdzdalības budžeta ideju izstrādes darbnīca Sarkandaugavā 19. aprīlī plkst. 17.30. bērnu un jauniešu centrā "Laimīte", Sarkandaugavas ielā 24. Pieteikšanās: bit.ly/3Lo4PSe.

 

 

Bilde