Apstiprināts rekreācijas vietas Dārziņos, Zirņu salā būvprojekts

bilde

 

Rīgas pilsētas būvvalde būvniecības ieceres “Rekreācijas vieta Zirņu salā, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0541” būvatļaujā ir veikusi atzīmi par vienkāršotās būvniecības ieceres akceptu un būvniecības uzsākšanas nosacījumiem.

Rekreācijas vietas projektēšanas dokumentāciju par 2049,74 euro (ar PVN) izstrādāja SIA “Trīs robi”.

Jau iepriekš ziņots, ka Rīgas pilsētas būvvalde ir lūgusi projektētaju objekta “Rekreācijas vieta Zirņu salā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0541” būvprojektam pievienot nevalstiskās organizācijas ekspertu viedokli par būvprojekta risinājumiem un pagarinājusi būvprojekta izskatīšanas termiņu.

Atpūtas vietas projektēšanas dokumentāciju bija iespējams sagatavot pēc AS “Latvenergo” veikto Daugavas attekas slūžu un tiltiņa uz Zirņu salu atjaunošanas būvdarbu pabeigšanas 2020. gadā.