Noslēgti būvniecības un būvuzraudzības līgumi rekreācijas vietām Zirņu salā un Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnijas

Bilde

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (MVD) 8. aprīlī  noslēdzis būvuzraudzības līgumu ar SIA “Marčuks”. Līguma mērķis ir nodrošināt atpūtas vietu Daugavas krastos, Dārziņu apkaimē rekreācijas vietas Zirņu salā, Rīgā un rekreācijas vieta Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnijas, Rīgā būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību.

MVD 11. aprīlī noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA “Smart Energy”, kas veiks rekreācijas vietas Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnijas būvniecības darbus. Darbu kopējais izpildes termiņš ir 150 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas līdz darbu nodošanai ekspluatācijā.

Tāpat 11. aprīlī MVD noslēdzis otru būvdarbu līgumu ar SIA “Smart Energy” par rekreācijas vietas Zirņu salā būvniecību. Darbu kopējais izpildes termiņš Izpildītājam ir 150 kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās dienas līdz darbu nodošanai ekspluatācijā. 

Atpūtas vieta Jāņogu ielā 48 tiks labiekārtota, uzstādot soliņus, pārģērbšanās kabīni. Ērtākai piekļūšanai pie upes krasta tiks ierīkotas kāpnes ar margām. Krasta teritorija tiks sakopta, uzbērtas smiltis, iesēts zāliens. Tiks uzstādīts informatīvais stends. 

Otrā atpūtas vietā Zirņu salā tiks ierīkotas kāpnes ar margām, uzstādīta pārģērbšanās kabīne, atkritumu urnas, informatīvs stends, vairāki soliņi, riteņu novietnes, iekārtota ugunskura vieta ar soliem.