Projekta “Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos” ietvaros tika organizēta tikšanās ar Dārziņu biedrības pārstāvjiem

bilde

 

Sakarā ar to, ka Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrībai ir atšķirīgi viedokļi par iepriekšējā gadā Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izstrādātajiem diviem projektiem, tika organizēta tikšanās un konsultācija ar biedrības pārstāvjiem Daugavas krastā, projekta īstenošanas vietā. Dārziņu apkaimes biedrības pārstāvju iebildumi tika nodoti projektētājiem. Ņemot vērā biedrības izteiktos ierosinājumus, projektētāji piedāvāja jau izstrādātajos projektos minimālās izmaiņas veikt  būvniecības laikā un autoruzraudzības kārtībā. Šobrīd tiek gatavota cenu aptauja par projektu īstenošanai nepieciešamajām izmaksām. Tiklīdz tiks sagatavotas darbu izmaksu tāmes,  kas precizēs projektu īstenošanai nepieciešamo finansējumu, MVD Vides pārvalde organizēs iepirkumu abu projektu realizācijai.

Uz šo brīdi ir izstrādāti un Rīgas būvvaldē akceptēti projekti 2 aktīvās atpūtas zonām: “Rekreācijas vieta Zirņu salā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125  0541” (Projekts 1) un “Rekreācijas vieta Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnijas zemes gabalā ar kadastra  apzīmējumu  0100  125  6301” (Projekts 2). Abus projektus īstenošanai no Austrumu izpilddirekcijas pārņēma RD Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde.