Rekreācijas vietas Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnijas izveidei veikta būves nojaukšana

bilde

 

Rekreācijas vietas Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9. līnijas izveidei īstenota būves ar kadastra apzīmējumu 01001256301001 nojaukšana, un darbu dokumentācija iesniegta Rīgas pilsētas būvvaldē. Rekreācijas vietas bijušās sūkņu stacijas nojaukšanas darbus veica SIA "Liepājas ostas celtnieks LM" par 2492,96 EUR, būves nojaukšanas būvprojektu par 1397,55 EUR izstrādāja SIA "Trīs robi", savukārt būves nojaukšanas būvuzraudzības pakalpojumus par 249,30 EUR sniedza "Ekers J".