Pagarināti līgumi papildus būvniecības darbu veikšanai

Bilde

 

Lai būvdarbus rekreācijas vietās Zirņu salas, Jāņogu ielas 48 un pie Dārziņu 9.  līnijas veiktu atbilstoši izstrādātajiem labiekārtojuma projektiem, bija jāveic papildu būvniecības darbi. Tie radās, izstrādātajos projektos precizējot būvniecības risinājumus, - bija nepieciešams jauns (citas konstrukcijas) terases risinājums rekreācijas vietā Jāņogu ielā 48, papildus gājēju celiņa un atbalsta margas izbūve rekreācijas vietā Zirņu salā. Kā norādīts jau iepriekš, projektu dokumentācijas izstrādātājs SIA “Trīs robi” būvdarbu laikā atteicās no autoruzraudzības. (Projektam piesaistītais būvuzraugs ir atbildīgs par būvniecības darbu realizāciju atbilstoši projekta dokumentācijai, precizējot objektos būvniecības risinājumus). 

Ņemot vērā būtiskos papildu darbu apjomus, projekta īstenotājs –  Mājokļu un vides departaments –  ar SIA "Smart Energy" ir noslēdzis papildu vienošanos par būvdarbu termiņa pagarināšanu. Būvdarbu termiņi pagarināti līdz šī gada 23. septembrim (Jāņogu ielā 48) un 24. oktobrim (Zirņu salas izbūvei).