Noslēgti projektēšanas un autoruzraudzības līgumi rekreācijas vietu izveidei Dārziņos

bilde

 

Nolēgts līgums par būvprojekta “Rekreācijas vieta Zirņu salā (zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01001250541)” izstrādi, kā arī noslēgts rekreācijas vietas Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21. līnijas izbūves darbu autoruzraudzības līgums.