Projektā iesaistītie pārstāvji vienojas par tālāko projekta gaitu

Bilde

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības un Apkaimju iedzīvotāju centra pārstāvji 30. novembrī tikās uz sarunu tiešsaistē, lai vienotos par tālāko projekta “Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos” gaitu.

Tā kā projektā, iespējams, būs nepieciešams veikt izmaiņas, iesaistītās puses vienojās lūgt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam izteikt viedokli par paredzamajām projekta izmaiņām un iespējām tās veikt projekta autoruzraudzības ietvaros. Saņemot pozitīvu atbildi no Pilsētas attīstības departamenta, projekta ieviešanas darbi tiks plānoti tā, lai pavasarī varētu sākt atlikušo divu atpūtas vietu – Jāņogu ielā 48 un Zirņu salā – būvniecību.

Atpūtas vieta Jāņogu ielā 48 tiks labiekārtota, uzstādot soliņus, pārģērbšanās kabīni. Ērtākai piekļūšanai pie upes krasta tiks ierīkotas kāpnes ar margām. Krasta teritorija tiks sakopta, uzbērtas smiltis, iesēts zāliens. Tiks uzstādīts informatīvais stends. 

Otrā atpūtas vietā Zirņu salā tiks ierīkotas kāpnes ar margām, uzstādīta pārģērbšanās kabīne, atkritumu urnas, informatīvs stends, vairāki soliņi, riteņu novietnes, iekārtota ugunskura vieta ar soliem.