Multifunkcionāls sporta laukums Brasā

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
100000.00 EUR
Apkaime
Brasa
Iesniedzējs
Biedrība "Brasa"
Balsu skaits
1971
Projekts noslēdzies

Projekta realizācijas vieta: Rīga, bez adreses (kadastra apzīmējums: 01000170092), robežojas ar Brasas pārvadu, Invalīdu ielu, Straumes ielu, Brasas cietumu un Laktas ielu.

Multifunkcionāls publisks sporta laukums Brasas apkaimes iedzīvotājiem tiks veidots, lai popularizētu un uzturētu veselīgu dzīvesveidu, sekmētu nodarbošanos ar aktīvajiem sporta veidiem svaigā gaisā un stiprinātu Brasas iedzīvotāju un citu apkaimju sadarbību un sadraudzību. Sports ir arī lielisks sabiedrības integrācijas instruments. Laukums paredzēts basketbola, 3x3 basketbola, futbola, volejbola, rokasbumbas, tenisa un arī florbola spēlei, ko nodrošina atbilstošs laukuma marķējums un pārvietojams aprīkojums, tādējādi ļaujot laukumu izmantot maksimāli plašam sabiedrības lokam. Multifunkcionālais sporta laukums piekļaujas jau esošajam bērnu rotaļu laukumam un vingrošanas laukumam, tas organiski veidos vienotu, daudzfunkcionālu aktīva dzīvesveida zonu, sekmēs kustību prieku Brasas apkaimē, kā arī kalpos par iedvesmu veselīgam dzīvesveidam citu apkaimju iedzīvotājiem.

Iniciatīva par multifunkcionāla sporta laukuma izveidošanu radusies, gan redzot, ka jau šobrīd pļaviņā bieži tiek spēlēts futbols, gan pateicoties Brasas iedzīvotāju izteiktajai vēlmei pēc pieejamas vietas aktīvā dzīvesveida īstenošanai svaigā gaisā. Ir veikta sabiedriskās domas aptauja apkaimes sociālo tīklu grupā (saņemti Facebook lietotāju komentāri ar atbalstu un ierosinājumiem) šāda projekta pieteikšanai, un ieteikumiem sporta laukumu veidot tādu, kurā varētu spēlēt pēc iespējas dažādāku veidu bumbu spēles. Ņemot vērā Brasas iedzīvotāju pārliecinošo aktivitāti, nesen kā izveidotajā bērnu spēļu laukumā un vingrošanas laukumā, vietas izvēle, piekļaujoties minētajiem laukumiem ir loģiska un pamatota, jo esošo teritoriju attīsta un izveido par veselīga un aktīva dzīvesveida centru Brasas apkaimē. Šī teritorija ir pateicīga arī turpmākai attīstībai, to papildinot ar aktīvās atpūtas iespējām, kas padara šo projektu par jēgpilnu un ilgtermiņā izmantojamu un attīstāmu.

Ņemot vērā pilsētu iedzīvotāju nodarbošanos, jo gan skolu vidē, gan darba vietās vairumā gadījumu ir sēdošs darbs, nepieciešamība izveidot drošu, pieejamu, kvalitatīvu un sasniedzamu vietu aktīvajai atpūtai ir ļoti svarīga iedzīvotāju veselības uzlabošanai un veicināšanai. Esot blakus bērnu rotaļu laukumam, šāds sporta laukums būs labs piemērs bērniem, lai rosinātu aktīva, veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos.

Brasas apkaimē dzīvo ap 13 tūkstoši iedzīvotāju – tās teritorijā atrodas arī nozīmīgi profesionālie centri kā Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienests, Valsts policijas Brasas iecirknis, Duntes biroju komplekss, kur mācās un strādā gan Brasas, gan citu apkaimju iedzīvotāji – apkaimes aktīvā profesionālā dzīve pieprasa tikpat aktīvas un kvalitatīvas laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem arī brīvajā laikā.

Kā ļoti būtiska priekšrocība šādam publiskam multifunkcionālam sporta laukumam ir tā pieejamība visām vecuma grupām, dažādu sporta veidu mīļotājiem un bezmaksas sporta iespējas nodrošināšana jebkuram apkaimes iedzīvotājam.

Brasas sporta laukuma priekšrocība būs ne tikai aktīvo sporta veidu pieejamība ikvienam apkaimes iedzīvotājam, bet arī sadarbības un integrācijas veicināšana gan Brasas apkaimē iekšēji, gan kopienu stiprināšana ar citām Rīgas apkaimēm, piemēram, rīkojot sadraudzības spēles vai izmantojot laukumu pasākumu rīkošanai. Laukuma pieejamību, grupu komplektāciju un spēļu kalendāru pēc nepieciešamības plānots organizēt tiešsaistē ar Brasas biedrības starpniecību, savukārt inventārs būs pieejams Brasas biedrībā.

Multifunkcionālā laukuma tehniskais apraksts:

Laukuma pamats ir standarta basketbola laukuma izmērs – 28 x 15 m - ar rezervi garenvirzienā 2 m aiz groziem un 2 m un 3,5 m platumā no laukuma sānu līnijām. Kopējā laukuma platība ir 656 m2, spēles laukuma platība ir 420 m2. Laukuma 656 m2 pamatā ir asfalta klājums, uz kura 420 m2 platībā uzklāts krāsains gumijas segums ar marķētām līnijām populārākajiem sporta veidiem (basketbols, futbols, volejbols) atšķirīgās krāsās. Laukumā atrodas divi stacionāri basketbola grozi un divi stacionāri volejbola stabi, kas izmantojami arī tenisa tīkla uzstādīšanai, kā arī šāds pārvietojamais inventārs: divi handbola vārti izmērā 3 x 2 m, divas 5 m garas divpakāpju tribīnes – atpūtai un skatītajiem un volejbola un tenisa tīkls, kas tiks uzglabāts Brasas biedrībā. Ņemot vērā paaugstināta traumatisma risku, basketbola grozu un futbola vārtus apvienot nav paredzēts. Pa sporta laukuma perimetru uzstādīts 4 m augsts 2D metāla žogs ar vienu neslēdzamu ieeju. Žogam paredzēta iespēja to papildus atvērt 4 m platumā, ja tiek organizēti lielāki pasākumi, pārējā laikā platā ieeja ir slēgta inventāra drošības apsvērumu dēļ, atslēga tiks uzglabāta Brasas biedrībā. Žoga līmenī uzstādīti četri apgaismes stabi ar prožektoriem, izvietoti atbilstoši apgaismojuma prasībām. Ārpus laukuma uzstādīta velonovietne, pārģērbšanās kabīne un pārvietojamā tualete.

Kontaktinformācija: Biedrība Brasa”,  tālruņa numuri +371 29254507; 22000139; e-pasts: biedriba.brasa@gmail.com, kontaktpersonas Ansis Prikulis, Māra Melnbārde.