Sagatavota multifunkcionāla sporta laukuma Brasā skice un būvdarbu iepirkuma dokumentācija

Vizualizācija

 

Laika posmā no 01.03.2020. līdz 01.06.2020. laika tika izstrādāts projekta "Multifunkcionāls sporta laukums Brasā" skiču projekta variants, kurā ņemti vērā visi apkaimes biedrības "Brasa" pārstāvju ieteikumi. Sagatavotas būvdarbu, iekārtu, labiekārtošanas un sporta elementu tehniskās specifikacijas un aprēķināta būvdarbu plānotā līgumcena. Līdzekļi šīm darbībām nav izlietoti. Kopā līdz 01.06.2020. izlietoti līdzekļi EUR 544,50.