Izstrādāts Multifunkcionāla sporta laukuma Brasā būvprojekts

bilde

 

Multifunkcionāla sporta laukuma Brasā būvprojekts ir izstrādāts un saskaņots ar komunikāciju turētājiem un Rīgas pilsētas būvvaldi, kā arī ir iesniegta nepieciešamā dokumentācija būvdarbu uzsākšanas atļaujas saņemšanai no Rīgas pilsētas būvvaldes.