MIERA IELAS GAISMA (ar izmaiņām)

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Brasa
Iesniedzējs
Reinis Ernestsons
Balsu skaits
136
Rīdzinieki neatbalstīja

Balsošanai tiek virzīts projekts ar šādām izmaiņām – apgaismojums tiks iekārts starp fasādēm, neizvietojot stabus.

Miera ielā, sākot no Brīvības ielas, nomainīsim šobrīd esošos gaismekļus pret iedzīvotājiem un dabai labvēlīgiem, ieviešot jaunākās ielu apgaismojuma tehnoloģijas, saskaņā ar labāko praksi.

Miera iela savā vēsturiskajā attīstībā bieži bijusi kā viens no pilsētas simboliem. Vēl nesen tā bija slavena ar saviem mazajiem veikaliņiem un hipsterīgo gaisotni. Šobrīd iela ir mainījusies, zaudējusi savu unikalitāti rīdzinieku un tūristu acīs. Tāpēc šis brīdis, kad tikko ir renovēts Brasas tilts, atjaunots ielas asfalta segums un tramvaja infrastruktūra, ir ļoti piemērots arī inovatīva apgaismojuma realizēšanai, veicinot Miera ielas revitalizāciju un īpašās identitātes atjaunošanu. Projekta veiksmīga īstenošana ieviesīs labās prakses piemēru pilsētvides apgaismojuma nozarē, iespējams, kalpojot par atskaites punktu turpmākai ielu apgaismojuma projektu realizācijai Rīgā.

Projekta mērķgrupa ir Miera ielas dzīvojamo namu iemītnieki, kuru ieguvums būtu gaismas piesārņojuma samazināšana, visu vecuma grupu apkaimes iedzīvotāji un viesi, kas pārvietojas pa Miera ielu gan diennakts tumšajās stundās, gan dienas laikā, tūristi, kas novērtē arhitektūru un ielas kopējo atmosfēru. Ieguvums būtu gaiši izgaismota ietve un brauktuve, siltas nokrāsas gaisma, kā arī estētiski patīkama pilsētvides ainava. 

Projekta mērķis ir praksē ieviest šādus principus Miera ielas apgaismojumā:
1. LED tehnoloģija ar precīzi ielai pielāgotu gaismas izkliedi, samazinot gaismas starojumu ēku logos līdz minimumam, tajā pašā laikā lieliski izgaismojot brauktuvi un ietves. Papildu ieguvums ir ēkām ar dekoratīvo fasādes apgaismojumu, tās izskatīsies labāk, kad ielu apgaismojums nepārklāsies ar fasādes dekoratīvo apgaismojumu.
2. Gaismekļi un to stiprinājumi, kas dienas laikā izskatās labi un bagātina pilsētvides ainavu.
3. Energoefektivitāte – reāllaikā automātiski pielāgota gaismas intensitāte atbilstoši cilvēku un auto plūsmai, izmantojot modernākās ielu apgaismojuma vadības tehnoloģijas, radot pilsētai mazākus izdevumus par elektroenerģiju, iedzīvotājiem un ekosistēmai samazinātu gaismas piesārņojumu.
4. LED gaismas spektra pamatota izvēle, ņemot vērā ietekmi uz iedzīvotāju labsajūtu un ekosistēmu. 

2017. gadā Nobela prēmija psiholoģijā un medicīnā tika piešķirta pētniekiem, kas atklāja zilās gaismas ietekmi uz organismiem. Pētījums pierāda cilvēku un dzīvnieku veselīgai atpūtai/aktivitātei naktī nepieciešamību izvairīties no gaismas spektra zilās daļas, kas savukārt ir vajadzīga dienas laikā - dabīgā saules gaisma ir piesātināta ar gaismas spektra zilo daļu. Mūsu viedierīces pielāgo ekrānu nokrāsu atkarībā no diennakts stundas, tā ir silta nakts laikā, to pašu ir iespējams realizēt ar moderniem LED ielu gaismekļiem. 
Projekta virsmērķis būtu apgaismojuma atjaunošana visā ielas garumā, bet finansiālu apsvērumu dēļ projektā ir paredzēts tikai Brīvības-Senču posms.