Gājēju drošības un ērtības uzlabošana

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
50000.00 EUR
Apkaime
Centrs
Iesniedzējs
Rūta Saulespurēna
Balsu skaits
179
Rīdzinieki neatbalstīja

Palīdzības ielas šauro posmu gar blīvo žogu Palīdzības ielā 1, Rīgā, ikdienā veic ļoti daudz cilvēku. Ņemot vērā, ka aiz nožogotās teritorijas atrodas iecienīts parks ar bērnu rotaļu laukumu, īpaši daudz iedzīvotāju ir ar bērnu ratiņiem, mazi bērni ar riteņiem, velosipēdisti. Krustojumā trūkst nobrauktuvju, kā arī ietvju laukuma, kur patverties un novērtēt satiksmi.

Palīdzības ielas sarkano līniju koridors ir ļoti šaurs - tikai 8,5m. Vienvirziena ielas brauktuve ierīkota 6m platumā, ietvēm atstājot vien 1,1÷1,2m platumu katrā ielas pusē. Situāciju saasina esošais žogs pa īpašuma Palīdzības ielā 1 robežu. Tas ir ap 2,3m augsts, masīvs un sasvēries, laupot telpu jau tā šaurajā situācijā. 

Augstāk minētie apstākļi rada potenciālu satiksmes negadījumiem un pakļauj riskam simtiem pilsētas iedzīvotāju katru dienu.

Līdztekus minētajām problēmām, vērojams, ka ietves atzaram skvērā starp Kr.Valdemāra ielu un Šarlotes ielu ir ačgārns virziens, kas stipri novirzīts no Palīdzības ielas trases. Par to liecina cilvēku izmīdītais zāliens blakus betona plātnēm. 

Lai uzlabotu drošības situāciju krustojumā un pie izejas no parka, ierosinām šādus vienkāršus pasākumus, kas dotu nepieciešamo drošību un ērtības:

  • izveidot drošības "saliņu" jeb ietves paplašinājumu Šarlotes un Palīdzības ielu stūrī pie augstā žoga, saglabājot brauktuves nominālo platumu 6m, saliņas malas norobežojamas ar pazeminātām ceļu apmalēm;
  • pārkārtot ietves atzaru skvērā starp Kr.Valdemāra un Šarlotes ielu un atjaunot asfalta segumu galvenajai ietvei;
  • izveidot nobraktuvi iepretim jaunajam ietves atzaram; nobrauktuvi orientēt tā, lai gājējiem ērti turpināt kustību pa Palīdzības ielu;
  • izveidot nobrauktuvi no gataviem betona elmentiem pie ieejas/izejas no bērnu rotaļu laukumiņa un parka; 
  • kamēr nav atrisināta problēma ar žoga draudošo stāvokli, ierosinām izveidot ietves paplatinājumu uz brauktuves, norobežojot to ar ceļa apzīmējumu un plastmasas stabiņiem.