Lucavsala

KOP(T)VIDES un KOPRADES telpa KOPPRIEKS LUCAVSALĀ

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Salas
Iesniedzējs
Biedrība “Lucavsala”
Projekta ideja pilnībā atbilst vietējās apkaimes sabiedrības un  rīdzinieku kopumā nepieciešamībai: veicināt apkaimju attīstību; pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā; radīt publiski pieejamus uzlabojumus apkaimēs; pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem.
 
 
Neatbilst prasībām