KOP(T)VIDES un KOPRADES telpa KOPPRIEKS LUCAVSALĀ

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Salas
Iesniedzējs
Biedrība “Lucavsala”
 
 
Neatbilst prasībām

Projekts neatbilst prasībām.

Zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 051 0178 ir uzsākti un turpināsies rekultivācijas darbi, t.i. bijušo ģimenes dārziņu likvidēšanas darbi. Ir izveidota darba grupa, kas ir uzsākusi pilsētas ģimenes dārzu un Lucavsalas attīstības un pārvaldības koncepcijas izstrādi. Tikai pēc teritorijas sakārtošanas un minētās koncepcijas izstrādes, var tikt izskatīts jautājums par projekta īstenošanas iespējamību šajā teritorijā. Tā kā šobrīd projektu īstenot nav iespējams, tas ir nodots darba grupai, kura turpmāk ņems vērā projektā piedāvātās idejas.

Projekta izvērtējums, vērtēšanas komisijas protokoli un atbildīgo iestāžu atzinumi pieejami zemāk pie projekta dokumentiem.

Jau iepriekš  no vēsturiski pirmā notikušā Lucavsalas apkaimes foruma 2021. gada augustā, mūsu apkaimes iedzīvotāji arvien spēcīgāk vēlas darboties ideju īstenošanai kopsadarbībā, kādam palīdzot otram gan dārzniecību darbos – ESOT KOPDARBĀ dārziņu aprūpē, gan radot mijiedarbē apkaimes attīstības projektus-kultūrvidē, atpūtā, pilsētvides infrastruktūras uzlabošanā, iesaistot visus.
Projekta ideja (Koprades telpa, apkaimes Uzraksts) pilnībā atbilst vietējās apkaimes sabiedrības un  rīdzinieku kopumā nepieciešamībai: veicināt apkaimju attīstību, to teritorijas kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju; pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā; radīt publiski pieejamus uzlabojumus apkaimēs, veicinot iedzīvotāju sadarbību un radošumu; pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi iedzīvotājiem.
Projekta koprades un mūsu, Lucavsalas, īpašo identitāti izceļ gan pārvietojamā būve, gan uzraksts Lucavsala. Projekta pievienotā vērtība - beidzot par pieejamu maksu/bezmaksas tiks sniegta iespēja vairāk kā 1500 Lucavsalas iedzīvotājiem, dārziņu kopējiem iznomāt/aizņmeties uz laiku visa spektra dārzkopības inventārus zemes apstrādei un bioloģiskās, naturālās saimniekošanas attīstībai pilsētā. Uzraksta papildinājums sniegs arī rīdziniekiem iespēju lepoties, ka viņi, aktīvi atpūšoties utt, kas arvien ar katru gadu notiek vairāk-visos gadalaikos - atrodas Lucavsalā, lepoties ar to, fotografējoties, veidojot selfijus pie Uzraksta, to pēc tam popularizējot savos sociālajos tīklos.

Kontaktinformācija: biedrība “Lucavsala” , e-pasts: lucavsalasbiedriba@gmail.com, tālruņa Nr. +37126989898.