Vecāķu pludmales laukuma labiekārtošana

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Vecāķi
Iesniedzējs
Vecāķu biedrība
Balsu skaits
2319
Īstenojas

Projekta mērķis ir labiekārtot publisko ārtelpu Rīgas iedzīvotāju populārākajā vasaras galamērķī – Vecāķos.

Vecāķu pludmales laukums ir pirmā vieta, kur cilvēkam paveras ainava uz jūru un caur kuru cilvēki nokļūst “zilā karoga” pludmalē. Projekts paredz uzlabot šī laukuma stāvokli atbilstoši Eiropas valstu galvaspilsētas standartiem, nodrošinot atbilstošu infrastruktūru. Paredzēts ierīkot vietu kāju un ķermeņa mazgāšanai no smiltīm pludmales apmeklētājiem (tehnisks risinājums - spice), bezmaksas dzeramūdens krānu, izvietot soliņus mierīgai jūras ainavas baudīšanai, uzstādīt binokli jūras horizonta skata (t.sk. kuģu ienākšanai Rīgas ostā) baudīšanai, uzlabot ceļa segumu, nomainot to uz teritoriāli atbilstošāku risinājumu, pārvietot atkritumu tvertnes, lai tās neaizklāstu skatu uz jūru, izvietot zemapstādījumus – puķes un krūmus, kā arī uzstādīt Vecāķu simbolu vietas atpazīstamības veicināšanai (piemēram, restaurēta autentiska zvejnieku laiva).

Projekta rezultātā tiks uzlabota pilsēttelpas kvalitāte un nodrošinātas iespējas pilnīgākai kūrorta potenciāla izmantošanai Vecāķu pludmales laukumā. Ērti un estēstiski soliņi, neaizēnots un vizuāli netraucēts skats uz jūru un labiekārtota publiskā ārtelpa (t.sk. ūdens pieejamība) kalpotu arī par piemēru mūsdienīgai un eiropiskai jūrmalas rekreācijai.