Jaunciema kultūras pirts

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
59797.58 EUR
Apkaime
Jaunciems
Iesniedzējs
Jaunciema attīstības biedrība
Balsu skaits
831
Projekts noslēdzies

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Gaileņu iela 14 (kadastra apzīmējums: 01001142186).

Projekta mērķis

Izveidot Jaunciema apkaimes iedzīvotājiem socializēšanās un kultūras pasākumu vietu Jaunciema kultūras pirts”. Lai gan Jaunciemā un tā apkārtnē iedzīvotāju skaits pēdējo gadu laikā ir pieaudzis, Jaunciemā nav labiekārtotas iedzīvotāju tikšanās un kultūras pasākumu norisei piemērotas infrastruktūras.

Iecere paredz radīt publiski pieejamu un labiekārtotu ārtelpu - vietu, kur Jaunciema apkaimes iedzīvotāji var satikties un atbilstoši savām interesēm pavadīt laiku un svinēt svētkus. Līdzdalība šādos pasākumos iedzīvotājos rada piederības izjūtu savai dzīvesvietai, vietējai kopienai, kā arī vēlmi līdzdarboties.

Projekta aktivitāšu apraksts

  1. Iedzīvināt Jaunciema kultūras pirti” kā apkaimes socializēšanas un kultūras pasākumu norišu vietu.

Šo uzdevumu ir iespējams realizēt tikai tad, ja ir pieejama tam nepieciešamā infrastruktūra. Esam iecerējuši izveidot kultūras un satikšanās terasi vietā, kura savulaik Jaunciemā bija ļoti populāra, un kura atrodas apkaimes centrā. Projekta norises laikā ir paredzēts, ka šī terase būs pieejams jebkuram Latvijas iedzīvotājam un mūsu valsts ciemiņiem jebkurā laikā gan kā iedzīvotāju satikšanās, gan atpūtas vieta.

Jaunciema kultūras pirts” izmantošanu reglamentēs pie objekta izvietoti Jaunciema kultūras pirts” iekšējās kārtības noteikumi, kurus sagatavos Jaunciema attīstības biedrība sadarbībā ar Rīgas domes atbildīgajām struktūrvienībām. Projekts paredz arī video novērošanas sistēmas ierīkošanu, lai nodrošinātu un attālināti kontrolētu sabiedrisko kārtību objektā.

  1. Sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Sabiedrības integrācijas fondu un privātajiem partneriem vienu reizi nedēļā Jaunciema kultūras pirtī” tiks organizēti pasākumi, piemēram, kino vakars, adītāju sanākšana, zolītes turnīrs, jauno māmiņu tikšanās, nelieli koncerti un citi.
  1. Projekta Jaunciema kultūras pirts” norise ilgtermiņā veicinās terasei blakus esošās kādreizējās Jaunciema pirts ēkas telpu pārveidi par pilnvērtīgu Jaunciema apkaimes kultūras centru, kurā būs iespējams nodrošināt kvalitatīvu kultūras pasākumu norisi. Vienlaikus ilgtermiņā nodrošinot Jaunciema kultūrvēsturiskās identitātes un vides vērtību saglabāšanu.

Terases apraksts

Terase iecerēta kā saliekama, viegla konstrukcija no polikarbonāta bez lentveida pamatiem, kura ir brīvi stāvoša, ar durvīm abās pusēs, zem tās plānota zemes izlīdzināšana un koka grīdas 15 m x 9 m izvietošana. Papildus plānots paviljonu aprīkot ar krēsliem un galdiem, elektrības pieslēgumu - apgaismojumu.

Teritorijā plānots izvietot apgaismes laternas un to norobežot ar zemu koka žogu.

Kontaktinformācija - Jaunciema attīstības biedrība; e-pasts: z.ivars@gmail.com; tālruņa numurs: 29411202.

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija vērš uzmanību, ka projektu būtu iespējams realizēt, saskaņojot to ar ēkas un zemesgabala domājamo daļu īpašnieku AS ”Rīgas siltums” un pašvaldības ēku un zemesgabala domājamo daļu nomnieku SIA ”Autojaun”, kā arī ievērojot koplietošanas satiksmes joslu.