Veikta projekta "Jaunciema kultūras pirts" zemes gabala topogrāfiskā uzmērīšana

bilde_jaunciems

 

Laika periodā no 01.03.2020. līdz 01.06.2020. ir veikts zemes gabala Rigā, Gaileņu ielā 12 topogrāfiskais uzmērījums, kas reģistrēts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē. Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes norādījumiem ir sagatavota skice, kas iesniegta Jaunciema attīstības biedrībai. Topogrāfiskā uzmērījuma veikšanai ir izlietoti EUR 484,00.