Dārziņu identitātes un publiskās ārtelpas attīstība

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
100000.00 EUR
Apkaime
Dārziņi
Iesniedzējs
Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība
Balsu skaits
3438
Īstenojas

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Maskavas ielas un Taisnās ielas krustojums, Taisnā iela, Taisnās ielas un Jāņogu ielas krustojums (kadastra apzīmējums: 01001259019, 01001259018, 01001256310 un 01001250454).

Dārziņu apkaime ir vienīgā Rīgas apkaime, kurai ir izstrādāts un Rīgas domē 2017.gadā apstiprināts Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums (Tematiskais plānojums). Saskaņā ar Tematiskajā plānojumā iecerēto, Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība (Biedrība) konkursam piesaka Dārziņu apkaimes galvenās ielas – Taisnās ielas labiekārtojuma projektu, jo kā viena no apkaimes prioritātēm ir noteikta “… ērta un droša iedzīvotāju piekļuve, kur gājēju josla ir kā prioritāte, lai savienotu iedzīvotāju galvenos publiskos objektus.”.

Iebraucot Rīgā no Austrumu puses, Dārziņu apkaime ir pirmā Rīgas apkaime, ar kuru satiekas visi iebraucēji Rīgas pilsētā. Līdz ar to Dārziņu apkaimi var uzskatīt par nozīmīgu Rīgas vizītkarti.

Labiekārtojot Maskavas un Taisnās ielas krustojumu, Biedrība ir iecerējusi izveidot to kā galvenos “vārtus”, iebraucot Dārziņu apkaimē. Krustojuma labiekārtošanas ietvaros tā kreisajā pusē, iebraucot no Maskavas ielas, tiks izvietots vides objekts ar uzrakstu Dārziņi, kā arī labiekārtots gājēju celiņš virzienā no sabiedriskā transporta pieturas vietas Maskavas ielā līdz Dārziņu ielai.

Taisnā iela uzskatāma par apkaimes maģistrālo ielu ar intensīvu gājēju un autotransporta plūsmu, tajā no Maskavas ielas iebrauc viss Dārziņu apkaimes sabiedriskais transports. Taisnā iela, atrodoties tieši apkaimes centrā, sadala Dārziņu apkaimi divās daļās, izveidojot tas Austrumu un Ziemeļu daļas un tā noslēdzas Daugavas krastmalā. Taisnās ielas labajā pusē atrodas aptuveni 1 km garš no padomju laikiem saglabājies gājēju celiņš, kas pašreiz ir kritiskā stāvoklī, apdraudot gājēju, jo īpaši bērnu drošību. Pēc gājēju celiņa pārbūves, tas tiktu aktīvi izmantots gājēju kustībai, jo tas savieno vairākus nozīmīgus objektus – apkaimes veikalus, autobusu pieturvietas un iecienītāko pastaigu vietu – Daugavas krastmalu. Pārbūves gaitā paredzēts gājēju celiņam atjaunot asfalta segumu, gājēju celiņa malā paredzēts izvietot labiekārtotu atpūtas vietu ar soliņu un košumkrūmu stādījumiem. Gājēju celiņa kreisajā pusē atrodas plaša, bet stipri degradēta zaļā zona, kura stiepjas līdz pat Taisnās ielas braucamajai daļai. Projekta ietvaros paredzēts sakopt arī vēsturisko liepu un citu koku aleju, piesaistot arboristus. Gājēju celiņa noslēgumā, blakus krustojumam ar Jāņogu ielu ir iecerēts labiekārtot vieglo automašīnu apstāšanās vietu, lai aktīvās atpūtas cienītāji varētu ērti novietot automašīnas un tālāk doties kājām vai ar velosipēdiem virzienā uz Daugavu.

2020.gada sākumā Biedrība veica savas apkaimes iedzīvotāju aptauju par apkaimes attīstības prioritātēm, kurā vairākums atzina, ka pirmā nepieciešamība būtu Taisnās ielas gājēju celiņa pārbūve Dārziņu apkaimes centrā.

Par gājēju celiņa pārbūvi un apkaimes zīmes uzstādīšanu ir saņemts Rīgas domes Satiksmes departamenta atzinums (skatīt pielikumā), kurā norādīts, ka precīzu izmaksu noteikšanai nepieciešama būvprojekta izstrāde. Biedrība projekta tāmē ir paredzējusi izmaksas būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrādei (būvprojekta vai apliecinājuma kartes u.tml.), kuru izstrādājot, būtu nodalāmas vairākas kārtas, lai pēc kontroltāmes izstrādes būvdarbu iepirkumu veiktu pilnā apjomā vai kārtām, atbilstoši pieejamam budžetam.

Kontaktinformācija: Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība; tālruņa numurs: 28321307; e-pasts: darzinubiedriba@gmail.com; kontaktpersona: Agita Vismane-Bitmane