Tiekas projektā “Dārziņu identitātes un publiskās ārtelpas attīstība” iesaistītās puses

Bilde

 

Otrdien, 11. janvārī, tiešsaistē tikās projektā “Dārziņu identitātes un publiskās ārtelpas attīstība” iesaistītās puses: biedrības “Dārziņu attīstības biedrība” valdes locekle, Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāve un Apkaimju iedzīvotāju centra speciālisti.

Biedrības “Dārziņu attīstības biedrība” iesniegtais projekts sastāv no divām atsevišķām daļām: identitātes zīmes jeb vides objekta un ietves izbūves.

Īstenojot projektu, tika mainīts darba uzdevums vides objekta izstrādei, jo pēc konsultācijām ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, Dārziņu apkaimes identitātes zīmes izstrādei nolemts piemērot vienkāršākus noteikumus. Identitātes zīme netiks veidota kā inženiertehniska būve, kas tās izstrādāšanas un uzstādīšanas procesu ievērojami atvieglos. Sanāksmē Satiksmes departamenta pārstāve informēja, ka pašlaik tiek sagatavots jauns darba uzdevums vides objekta izstrādei, kas tuvākajā laikā tiks nosūtīts biedrībai izskatīšanai. Pēc darba uzdevuma apstiprināšanas tiks organizēta tirgus izpēte. Tirgus izpētes rezultātā saņemtās skices tiks nodotas apspriešanai Dārziņu apkaimes iedzīvotājiem.

Satiksmes departamenta pārstāve par ietves izbūves projektu ziņoja, ka līgums ar projektētāju joprojām ir spēkā, taču saņemts iesniegums par tā termiņa pagarināšanu. Tā kā 2021.gada nogalē mainījās likums “Par autoceļiem”, ietves atjaunošanai ir jāizstrādā pilns būvprojekts. Tiek plānots, ka Pilsētas attīstības departamentā apstiprinātu tehnisko projektu varētu saņemt vasaras beigās.

Janvārī paredzēta vēl viena iesaistīto pušu tikšanās.  

Labiekārtojot Maskavas un Taisnās ielas krustojumu, iecerēts izveidot to kā galvenos “vārtus”, iebraucot Dārziņu apkaimē. Krustojuma labiekārtošanas rezultātā tā kreisajā pusē, iebraucot no Maskavas ielas, tiks izvietots vides objekts – uzraksts “Dārziņi”, kā arī labiekārtots gājēju celiņš virzienā no sabiedriskā transporta pieturas vietas Maskavas ielā līdz Dārziņu ielai.