Turpinās Taisnās ielas ietves atjaunošanas projektēšana

Bilde

 

Projekta “Dārziņu identitātes un publiskās ārtelpas attīstība” gaitā turpinās būvdarbu dokumentācijas izstrāde gājēju ietves seguma atjaunošanai Taisnās ielas posmā no Maskavas ielas līdz Jāņogu ielai Dārziņu apkaimē.
Projektēšanas gaitā noskaidrots, ka būvniecības izmaksas potenciāli varētu būt lielākas nekā sākotnēji plānots, sasniedzot 81 205,83 eiro. Tas nozīmē, ka projekta īstenošanai būs nepieciešams papildu finansējums. Būvniecības izmaksas kopš projekta apstiprināšanas 2020. gadā ir pieaugušas, jo valstī intensīvi notiek liela apjoma būvniecības procesi.  Precīzā ietves atjaunošanai nepieciešamā summa būs zināma tad, kad būs pabeigta Taisnās ielas ietves atjaunošanas projektēšana un būs zināms būvdarbu iepirkuma rezultāts.

Projektā paredzēts arī labiekārtot Maskavas un Taisnās ielas krustojumu, veidojot to kā Dārziņu apkaimes galvenos ieejas vārtus. Krustojuma kreisajā pusē no Maskavas ielas puses paredzēts izvietot vides objektu ar uzrakstu “Dārziņi”, kā arī labiekārtot gājēju celiņu virzienā no sabiedriskā transporta pieturas vietas Maskavas ielā līdz Dārziņu ielai.

Satiksmes departaments veica tirgus izpēti vides objekta izveidošanai, kas beidzās bez rezultāta. Turpmākai tirgus izpētei veikti labojumi objekta projektēšanas dokumentācijā. Līdzās māksliniekiem, kas izstrādās objekta dizainu, nepieciešams piesaistīt arī būvniecības speciālistu, jo vides objekts ir inženierbūve, kam nepieciešama saskaņošana būvvaldē. Konsultējoties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, tiek sagatavota jauna tirgus izpēte ar mainītu darba uzdevumu.