Alekša skvēra atjaunošana

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
46000.00 EUR
Apkaime
Sarkandaugava
Iesniedzējs
Sarkandaugavas attīstības biedrība
Balsu skaits
157
Rīdzinieki neatbalstīja

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Alekša iela b/n, Tilta iela b/n (kadastra apzīmējums: 01000160143).

Alekša skvērs ir pilsētas apstādījumu teritorija un pilsētas skvērs. Skvēra labiekārtojuma projekts tika īstenots 2014.gadā Eiropas Kultūras galvaspilsētas “Rīga2014” ietvaros līdzdarbojoties vairākām NVO un apkaimes iedzīvotājiem. Kopš tā laika Alekša skvērs ir nozīmīga Sarkandaugavas vietzīme un apkaimes vizītkarte.

Pēc sešu gadu intensīvas lietošanas skvērs ir vizuāli novecojis, kaut gan āra konstrukcijas ir ļoti labi saglabājušās un tās no jauna izgatavot nav nepieciešams. Projekts paredz nelielas skvēra iekārtojuma izmaiņas, padarot to funkcionālāku un vizuāli pievilcīgāku (skatīt klāt pievienoto situācijas plānu ar izmaiņu aprakstu un specifikācijām):

1. Lai nodrošinātu ērtāku skvēra kopšanu pie aktīvās zonas (vertikālā vingrotava, ping-ponga galds) un svēra estētisku izskatu, ir jāatjauno un jāpaplašina gumijas ieseguma laukumi.

2. Projekts paredz pārgrupēt esošās āra konstrukcijas, likvidēt sēžamgrupas laukumu zem kokiem un pārnest tos uz aktīvo zonu un blakus skvēra celiņam.

3. Lai nodrošinātu papildu iespējas pasēdēt un ierobežot koku sakņu bojāšanu aiz sabiedriskā transporta pieturas, ir nepieciešams izveidot jaunu solu rindu Tilta ielas pusē, kas kalpos kā dabiska barjera pilsētas apstādījumu saglabāšanai.

4. Skvērs ir jāpapildina ar papildu stādījumiem pēc skvēra apsaimniekotāja RP SIA “Rīgas Meži” rekomendācijām.

5. Skvēra vizuālo izskatu jāpapildina ar jaunām atkritumu urnām, velonovietnēm aktīvajā zonā un jāatjauno informācijas stenda par apkaimi iekšējā konstrukcija (mitrumizturīgs finieris), kā arī jāatjauno informatīvā plāksne.

6. Tā kā Rīgas pilsētā trūkst virzienu norāžu piedāvājam ierīkot norāžu stabu pie skvēra Tilta ielas pusē, norādot virzienus uz apkaimes infrastruktūras un kultūrvēsturiskajiem

7.* Tā kā skvēra koptēls nav iedomājams bez sakoptām vertikālajām virsmām ir nepieciešams pārkrāsot Alekša ielas 11 brandmūra daļu un koka žogu no skvēra puses.

Īstenojot projektu tiks panākts labāks vizuāls koptēls skatoties no Tilta ielas puses (jaunā, garā solu rinda) kā arī uzlabots skvēra kopējais vizuālais izskats, skvēra lietošana un kopšana.

*7. punktu nepiešams izvērtēt.

Kontaktinformācija: Sarkandaugavas attīstības biedrība; tālruņa numurs: 26446757; e-pasts: sarkandaugavai@gmail.com; kontaktpersona: Alija Turlaja