Vecmīlgrāvja skeitparks

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Vecmīlgrāvis
Iesniedzējs
Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība
Balsu skaits
2476
Īstenojas

Moderns un kvalitatīvi būvēts skeitparks Vecmīlgrāvī būtu vērtīgs pienesums Rīgas pilsētas sporta infrastruktūrai, jo Vecmīlgrāvī un tā tuvējās apkaimēs (Vecdaugavā, Vecāķos, Mangaļsalā un pat Jaunciemā) šobrīd publiskai lietošanai nav pieejama šāda tipa sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra.
Projekta mērķa grupa ir Rīgas plānošanas reģionā dzīvojošie iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam, kas pēc Centrālās statistikas pārvaldes 2021. gada rādītājiem pārsniedz 165 tūkstošus (165 638 bērni vecumā līdz 14 gadiem). Aizvadītās desmitgades ietvaros tieši alternatīvie sporta veidi ir iemantojuši atzinību kā saturīgs un ļoti populārs jauniešu laika pavadīšanas veids. Alternatīvie sporta veidi, tostarp ar skrituļošanu saistīti sporta veidi, sniedz iespēju jauniešiem apvienot fiziski aktīvu dzīvesveidu ar pusaudžu vecumā tik nozīmīgo nepieciešamību pēc radošas izpausmes.
Šiem sporta veidiem īpaši raksturīga dažādu kopienu veidošanās, kas vēlāk pārtop veiksmīgās jauniešu kustībās. Alternatīvo sporta veidu kopienām īpaši raksturīga sociālās nevienlīdzības radīto šķēršļu pārvarēšana, kā arī sabiedrības aizspriedumu mazināšana, vairojot toleranci starp dažādu paaudžu un sociālo grupu pārstāvjiem.
Skeitparks ir vide, kur jauniešiem ikdienā sportot un socializēties. Ja skeitparka plānojums veikts profesionāli, iespējama dažādu vietēja un pat starptautiska mēroga sacensību organizēšana, kas attīstītu Vecmīlgrāvja turpmāko atpazīstamību un kultūras pili Ziemeļblāzmu, jo skeitparks plānots tieši blakus kultūras pilij Ziemeļblāzma. Pieredze rāda, ka kvalitatīvas sporta būves, tostarp unikāli veidoti āra skeitparki, kļūst par interešu tūrisma objektiem pilsētā un kalpo ne vien kā treniņu vieta vietējo apkaimju sporta entuziastiem, bet arī kā sporta tūrisma objekts citu pilsētu un pat valstu sportistiem.
Skeitparkā plānotas rampas, līstes, pauguri un kolonas, kas tiks izbūvētas uz betona virsmas. Attīstot šo projektu, tiks novērsta vēl viena potenciāla degradētas teritorijas izveidošana, tiks izveidota skaista, patīkama vide bērnu un jauniešu satikšanās vietai Vecmīlgrāvī, piesaistīti apkārtējo apkaimju iedzīvotāji un viņu bērni un veicināta to saliedētība.

Kontaktinformācija: biedrība "Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība", e-pasts:vecmilgravis2007@gmail.com, tālruņa Nr. +37129299919.

Projekta dienasgrāmata