Vecāķu pludmales laukuma labiekārtošana

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
69900.00 EUR
Apkaime
Vecāķi
Iesniedzējs
Vecāķu biedrība
Balsu skaits
1189
Rīdzinieki neatbalstīja

Projekta mērķis ir labiekārtot publisko ārtelpu Rīgas iedzīvotāju populārākajā vasaras galamērķī – Vecāķos. Vecāķu pludmales laukums ir pirmā vieta, kur cilvēkam paveras ainava uz jūru. Projekta mērķis ir labiekārtot šo laukumu tā, lai  ainava netiktu aizēnota ar vizuāliem traucēkļiem. Paredzēts uzlabot ceļa segumu, nomainot to uz teritoriāli atbilstošāku risinājumu, pārvietot atkritumu tvertnes, izvietot soliņus mierīgai jūras ainavas baudīšanai, ierīkot vietu kāju mazgāšanai no smiltīm pludmales apmeklētājiem (tehnisks risinājums - spice), izvietot zemapstādījumus – puķes un krūmus, kā arī uzstādīt Vecāķu simbolu vietas piederības veicināšanai (idejas vizualizācijā izmantotajam simbolam ir tikai ilustratīva nozīme).

Projekta rezultātā tiktu izceltas šīs īpašās pilsēttelpas kvalitātes un pavērtas iespējas pilnīgākai potenciāla izmantošanai Vecāķu pludmales laukumā. Ērti un estēstiski soliņi, neaizēnots un vizuāli netraucēts skats uz jūru un labiekārtota publiskā ārtelpa (t.sk. ūdens pieejamība) kalpotu arī par piemēru mūsdienīgai vēsturiskas vides labiekārtošanai un jūrmalas rekreācijai.

Kontaktinformācija: biedrība "Vecāķu biedrība", e-pasts: vecakubiedriba@gmail.com, tālruņa Nr. +37129268489.