Vecāķu pastaigu laipa

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
31127.95 EUR
Projekta faktiskās izmaksas
49472.74EUR
Apkaime
Vecāķi
Iesniedzējs
Vecāķu biedrība
Balsu skaits
1867
Projekts noslēdzies

Projekts veicinās kūrorta labiekārtošanu. Tiks izbūvēta 316m koka laipa, savienojot esošās izejas uz jūru. Laipa organizē Vecāķos esošo intensīvu cilvēku plūsmu. Mazinot slogu vietās, kur dabas vērtības ir apdraudētas. Nodrošinot cilvēkiem,t.sk. ar kustību traucējumiem un ģimenēm ar bērnu ratiem, iespēju ērti pārvietoties gar pludmali, baudot jūras skatu.
Pateicoties dabas parkam “Piejūra”, Vecāķi ir ne tikai vietējo iedzīvotāju bagātība, bet arī visu Rīdzinieku iemīļota atpūtas vieta. Pludmale, jūra, mežs un ērts savienojums ar Rīgas centru (vilciens, papildu autobusi vasaras laikā, mikroautobusi, autotransports, veloceliņš) piesaista dažādas iedzīvotāju grupas atpūtai svaigā gaisā - ģimenes ar bērniem, sportistus, jauniešus, cilvēkus ar kustības traucējumiem, gados vecākos cilvēkus u.c. Plānots savienot esošās laipas, kas iziet uz piekrasti no Vecāķu glābšanas stacijas Selgas ielā līdz Pludmales ielai, kā arī pagarināt esošās laipas līdz cietajām smiltīm un izbūvēt pie laipas divas “kabatiņas” ar soliņiem un vietu ratiņkrēsliem. Laipa ir demontējama uz ziemas sezonu. Izmantojot šādu pastaigu laipu iedzīvotāji varēs izbaudīt jūras skatu, pastaigājoties gar krastu, piekļūt vasaras laikā pludmalē ierīkotajām kafejnīcām, ērti tikt no Pludmales ielas līdz glābšanas stacijai un otrādi, kā arī tikt līdz cietajām smiltīm un peldvietai. Laipa tiks izvietota starp ģērbtuvēm un volejbola laukumiem, netraucējot aktīvās atpūtas zonai.
Pamatojums:
1. Iedzīvotāju rekreācijas vieta, kas t.sk. sekmē “Eiropas zaļā kursa” piepildījumu. Lieliska ērta pastaigu vieta svaigā jūras gaisā.
2. Pastaigu laipa iedzīvotājiem, t.sk. cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ģimenēm ar maziem bērniem (bērnu ratiņiem). Vecāķos invalīdu stāvvietas ir izvietotas pie visām izejām uz piekrasti, taču pārvietošanās tālāk pa jau izbūvētām laipām ir praktiski neiespējama, jo tās beidzās pie biezas smilšu kārtas. Pastaigu laipa nodrošinās pārvietošanos iespēju piekrastē visiem iedzīvotājiem. Izmantojot laipu varēs nokļūt līdz bērnu laukumam ar ratiņiem no Pludmales ielas.
3. Vērtīgu biotopu saglabāšana. “Piejūra” ir veidota daudzu retu piejūras biotopu aizsardzībai, mezotrofu ezeru ar oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrībām minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās. Laipa organizē Vecāķos esošo intensīvu cilvēku plūsmu, mazinot slogu vietās, kur dabas vērtības ir apdraudētas.
4. Krasta erozijas risku mazināšana. Erozijas problēma ir aktualizējusies sakarā ar klimata izmaiņām (vētras notiek biežāk, globālais ūdens līmenis aug, intensīvāk skalojot smiltis). Šī ietekme Vecāķos kombinējas ar cilvēku darbības faktoriem -rekreācijas tūrisma pieaugumu un ar to saistīto slodzi uz piekrastes augāju un kāpu reljefu. Pastaigu laipa būtiski mazinās šo ietekmi.
Projekta autori: Olga Bogdanova, Kristīna Žukovska, Jeļena Gudosina.

Kontaktinformācija: Vecāķu biedrība, kontaktpersona: Olga Bogdanova, e-pasts:nameolga@yahoo.co.uk, tālruņa Nr. 28319554.