Noslēgusies dokumentācijas izstrāde projektam “Vecāķu pastaigu laipa”

Bilde

 

SIA "Livland Group" ir pabeidzis dokumentācijas izstrādi projektam “Vecāķu pastaigu laipa”. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šī gada 24. oktobrī izsniedza atzīmi par būvniecības ieceres akceptu vienkāršotās būvniecības iecerē.

Kā ziņots iepriekš, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments noslēdza līgumu ar SIA „Livland Group” par projekta “Vecāķu pastaigu laipa” dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu un autoruzraudzību 2022.gada 7.martā. 

Tālāk, balstoties uz izstrādātā projekta, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments sāks darbu pie būvniecības iepirkuma dokumentācijas izstrādes.

Projekts “Vecāķu pastaigu laipa” veicinās kūrorta labiekārtošanu. Tiks izbūvēta 316 metrus gara koka laipa, savienojot esošās izejas uz jūru. Laipa organizēs Vecāķos esošo intensīvo cilvēku plūsmu, mazinot slogu vietās, kur dabas vērtības ir apdraudētas, kā arī nodrošinot cilvēkiem, t.sk. ar kustību traucējumiem un ģimenēm ar bērnu ratiem, iespēju ērti pārvietoties gar pludmali, baudot jūras skatu.