Suņu pastaigu laukums Stirnu ielā

Projekta kopējās izmaksas
19190.00 EUR
Apkaime
Purvciems
Iesniedzējs
Purvciema apkaimes biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Stirnu iela (kadastra apzīmējums: 01000710260).

Suņiem ir nepieciešams nodrošināt ikdienas aktivitātes un socializācijas iespējas, un visefektīvāk to var panākt vietās, kur suni var vest izskrieties bez pavadas.

Suņu pastaigu laukumi ir izbūvēti Grīziņkalnā un Pļavniekos. Bez pavadas suņi var brīvi skriet arī Biķernieku mežā. Purvciema apkaimē šādu vietu nav, un attālums līdz minētām vietām no Purvciema apkaimes centrālās daļas ir vidēji 2 km. Kā potenciālā suņu laukuma atrašanās vieta izvēlēts Stirnu un Dzelzavas ielas krustojums, kas ir aptuvens Purvciema apkaimes centrs, un atrodas vistālāk no visām iepriekš uzskaitītajām suņu pastaigu vietām.

Teritoriju ieskauj lieli daudzstāvu daudzdzīvokļu māju masīvi, kuros dzīvojošajiem suņiem (atšķirībā no privātmāju rajoniem) ir lielāka nepieciešamība pēc pastaigu vietām. Ņemot vērā, ka izvēlētā zemes vienība atrodas pie ielas un degvielas uzpildes stacijas, tā nav piemērota ierastajiem pašvaldības rīcībā esošu zemes vienību pielietojumiem - bērnu rotaļu laukums, atpūtas zona vai parks. Vienlaikus tā ir viena no lielākajām brīvajām Rīgas pašvaldības rīcībā esošajām zemes vienībām Purvciema teritorijā, kurā suņu pastaigu laukuma izveide ir gan iespējama, gan iederīga. Suņu pastaigu laukumu ir paredzēts ierīkot visā zemes vienības teritorijā - 1037 kv.m. platībā.

Plānotā suņu pastaigas laukuma apraksts:

1. Laukuma teritorija ir nožogota ar ~1,75 m augstu metāla stiepļu žogu. Žogs ir nepieciešams, lai novērstu suņu izskriešanu no pastaigu laukuma. Teritorijā var iekļūt pa diviem vienviru vārtiem (ar drošības zonu), kas neļauj teritorijā esošiem suņiem brīvi izskriet uz blakus esošas ielas. Vārtu platumam ir jābūt pietiekamam, lai pa tiem var iekļūt ar teritorijas kopšanas iekārtām, piemēram, zāles pļāvēju;

2. Teritorijā ir iestādīti 8 koki, kuri ir jānorobežo ar metāla nožogojumu. Koki nodrošina dabisku ēnu un pasargā no ielas trokšņiem;

3. Teritorija ir apgaismota ar 6 apgaismes stabiem, kas nodrošina laukuma pārskatāmību dienas tumšajā laikā;

4. Teritorijā ir ierīkota 1 m plata suņu pastaigu taka ~90 m garumā;

5. Teritorijā ir izvietoti 6 suņu pavadoņiem paredzēti soli;

6. Pie ieejas un pie soliem ir novietotas atkritumu tvertnes;

7. Teritorijā ir ierīkota video novērošana, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību.

Saskaņā ar Rīgas domes sniegto atbildi uz Purvciema apkaimes biedrības jautājumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000710260 piederību pašvaldībai (notikuma identifikators Nr.2752255) minētā zemes vienība atrodas rezerves fondā un nav pašvaldībai piekritīga pašvaldības funkciju veikšanai. Tomēr nav būtisku šķēršļu zemes vienību iegūt pašvaldības funkciju veikšanai. To ir iespējams izdarīt, ja to atbalsta Ziemeļu rajona izpilddirekcija un Pilsētas attīstības departaments, un tiek sagatavots attiecīgs Rīgas domes lēmums.

Kontaktinformācija: Purvciema apkaimes biedrība, purvciemaapkaime@gmail.com.

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 18.jūnija sēdē nolemts noraidīt Purvciema apkaimes biedrības iesniegto projektu “Suņu pastaigu laukums Stirnu ielāˮ, jo projekts neatbilst konkursa nolikuma 7.punkta prasībām - projekta realizēšanas vieta nav Pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa.