Sporta laukums Iļģuciemā (ar izmaiņām)

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Iļģuciems
Iesniedzējs
Dzirciema un Iļģuciema apkaimju biedrība
Balsu skaits
2412
Īstenojas

Balsošanai tiek virzīts projekts ar šādām izmaiņām – laukuma izvietojums var tikt  mainīts un laukums var tikt izvietots tā, lai saskanētu ar izstrādes stadijā esošo Iļģuciema attīstības plānu. Projekts tiks īstenots pilnā apjomā.                                                              

Multifunkcionālais sporta laukums Iļģuciemā, Cementa ielā, plānots bijušā basketbola laukuma vietā, kurš šobrīd ir neizmantojamā stāvoklī. Sporta laukums iedzīvotājiem popularizētu sportiskās aktivitātes, aicinātu uzturēties ārtelpā, tātad arī veicinātu iedzīvotāju savstarpējo komunikāciju un piederības sajūtu apkaimei. Sporta laukuma izveide aizsāktu šī iekšpagalma labiekārtošanu. Iļģuciemā šobrīd trūkst publisku pulcēšanās vietu tieši jauniešu auditorijai. Pusaudži nereti uzturas mazo bērnu rotaļu laukumos, no kuriem tiek dzīti prom - jauns sporta laukums būtu tam risinājums.

Dzīvojamo ēku iekšpagalms, kurā atrodas laukums, šobrīd ir nesakārtots. Apgaismes elementi pie sporta laukuma padarītu novietni drošāku, taču laukuma krāsainais dizains padarītu iekšpagalmu interesantāku. Tā kā novietne atrodas Iļģuciema centrā, šāds teritorijas labiekārtojums uzlabotu kopējo Iļģuciema apkaimes tēlu un, iespējams, iekustinātu turpmākos labiekārtošanas procesus apkaimē.

Sporta laukuma līniju marķējums būtu paredzēts dažādām sporta aktivitātēm, padarot to multifunkcionālu. Laukuma izmēri ( 15m x 28m ) veidoti pēc starptautisko basketbola sacensību rīkošanas izmēru normatīviem, tā radot iespēju jaunajā laukumā rīkot arī sacensības. Laukumam veidota 2m un 2m plata rezerves josla tā galos, un 2m un 3,5m plata rezerves josla tā sānos, kur platākajā paredzēta vieta skatītāju tribīnēm. Laukuma projektā pa perimetru veidots 4m augsts 2D metāla nožogojums ar 2 slēdzamiem divu vērtņu vārtiem. Laukumā atrastos stacionāri basketbola grozi, kā arī iebūvētas pārvietojamu volejbola/tenisa tīklu stabu novietnes. Žoga līmenī atbilstoši apgaismes prasībām uzstādīti četri apgaismes stabi ar prožektoriem.
Lai sporta laukums būtu mūsdienīgāks un taptu par vietzīmi Iļģuciemā, radīti vairāki dizaina piedāvājumi sporta laukuma gumijas seguma krāsojumam. Piedāvajumos iekļauta arī nosaukuma "Iļģuciems" integrēšana dizainā, tā atzīmējot apkaimi no putna lidojuma.
Sporta laukums būtu pieejams visiem iedzīvotājiem un vecuma grupām, izmantošana būtu bezmaksas.