Rotaļu un atpūtas laukums Mangaļsalā

Projekta kopējās izmaksas
55393.80 EUR
Apkaime
Mangaļsala
Iesniedzējs
Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Mangaļsala bez adreses (kadastra apzīmējums: 01001202027 vai 0100 120 2293).

Saskaņā ar tīmekļa vietnē: www.apkaimes.lv esošo informāciju Mangaļsalā 2017. gadā bija 1 459 iedzīvotāji. Atbilstoši šobrīd saskaņošanā esošajiem vairāku zemesgabalu detālplānojumiem, Mangaļsalā plānots uzbūvēt aptuveni 70 privātmājas, tas nozīmē, ka tuvākajā nākotnē Mangaļsalā sagaidāms būtisks iedzīvotāju skaita pieaugums. Saskaņā ar jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādes ietvaros sagatavotā Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma projektu Mangaļsalā paredzēts attīstīt savrupmāju apbūvi, kopumā plānojot vairāk kā 200 ēku izbūvi (tai skaitā iespējams izbūvēt daudzdzīvokļu ēkas līdz trīs stāviem).

Šobrīd Mangaļsalā bērnu atpūtai ir pieejams padomju laikos izbūvēts laukums, kurā ir smilšu kaste, metāla karuselis, metāla kāpņu konstrukcija un metāla karkass šūpolēm. Minētais laukums ne tikai neatbilst vispārpieņemtajiem drošības kritērijiem, tas arī atrodas uz privātīpašumā esoša zemes gabala starp daudzdzīvokļu mājām (konkrētais zemesgabals nepieder šo māju iedzīvotājiem). Tādējādi tā pastāvēšana ilgtermiņā nav paredzama un ir bīstama.

Lai nodrošinātu to, ka Mangaļsalas iedzīvotājiem ir pieejama droša un kvalitatīva aktīvās atpūtas iespēja, būtu nepieciešams izveidot Mangaļsalas blīvāk apdzīvotās vietas tuvumā rotaļu un atpūtas laukumu. Saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2013. gadā veikto aptauju visbiežāk kā Mangaļsalas centrs minēta veikala „Vesko” apkārtne Albatrosu ielā, tas sakrīt ar blīvāk apdzīvoto Mangaļsalas rajonu, kurā bez privātmājām ir arī septiņas daudzdzīvokļu mājas.

Šobrīd neformāls Mangaļsalas centrs ir izveidojies Rīgas Brīvostai piederošajā zemesgabalā ar valsts kadastra Nr.0100 120 1641, kas iznomāts jahtklubam „Auda”. Te tiek organizēti visi lielākie Mangaļsalas apkaimes pasākumi – Zvejnieksvētki, Mangaļsalas Sporta spēles, Ziemassvētki un tml. Minētā teritorija ir apgaismota, nožogota, un tā tiek apsargāta 24 stundas diennaktī. Līdz ar to minētā teritorija ir īpaši piemērota šāda atpūtas laukuma izveidei. Vienlaikus, gadījumā, ja rotaļu un atpūtas laukuma izveide minētajā zemesgabalā nebūtu iespējama, šādu laukumu būtu iespējams izveidot pašvaldībai piederošajā zemesgabalā ar valsts kadastra Nr.0100 120 1641, kurš atrodas netālu no daudzdzīvokļu mājām meža malā.

Atpūtas laukumā plānots ierīkot smilšu kasti, divas šūpoles (mazākiem bērniem un lielākiem bērniem), rotaļu centru ar slidkalniņu bērniem, vienas šūpoles uz atsperes, vienu rotējošu karuseli, vingrošanas komplektu bērniem un piecus āra trenažierus pieaugušajiem, kā arī pievilkšanās stieņu komplektu pieaugušajiem. Zem un apkārt iekārtām paredzēts izveidot gumijas segumu.

Kontaktinformācija: Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība, e-pasts mangalsalas.biedriba(@)gmail.com, tālruņa Nr. 26299883.

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 19.jūlija sēdē nolemts noraidīt Mangaļsalas iedzīvotāju biedrības iesniegto projektu “Rotaļu un atpūtas laukums Mangaļsalāˮ, ņemot vērā kompetentās pašvaldības iestādes – Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas sniegto atzinumu, ka uzbūvēt bērnu rotaļu laukumu bez piebraucamā ceļa  un legālas piekļuves tam nav pieļaujams.