Rotaļu laukums Mīlgrāvī

Projekta kopējās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Mīlgrāvis
Iesniedzējs
Aija Šauriņa
Balsu skaits
2471
Īstenojas

Projekts tiks īstenots zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 068 2107.

Projekta ietvaros plānots izveidot apgaismotu rotaļu laukumu, tādējādi dodot iespēju apkaimes bērniem vairākās paaudzēs kvalitatīvi un aktīvi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā.
Jau vairākus gadus Mīlgrāvī nav neviena rotaļu laukuma bērniem, tādēļ bērni brīvo laiku pavada, dzīvojoties pa garāžu jumtiem, šūpojoties paštaisītās šūpolēs koku zaros vai "sēžot" telefonā, tādēļ rotaļu laukuma izveide būtu lietderīgs un vērtīgs ieguldījums apkaimes bērniem kvalitatīvai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai svaigā gaisā. Mīlgrāvī ir vairāki plaši iekšpagalmi, taču izvēlētā teritorija ir viena no retajām, ja ne vienīgā pašvaldībai piederošā publiskā ārtelpa, kur projekta ietvaros varētu uzlabot un atdzīvināt infrastruktūru apkaimē.
Plānotā mērķauditorija ir bērni vecumā no 1-14 gadiem.
Rotaļu laukumā plānots uzstādīt dažāda veida šūpoles - ar aizsargbarjeru pašiem mazākajiem, bez tās - lielajiem,  "Ligzdu", divus rotaļu kompleksus, batutu un nelielu karuseli. Mazais rotaļu komplekss sevī ietvertu trepes, tiltiņu, slidkalniņu, kā arī aizsargmalas būtu veidotas kā interaktīvie aktivitātes dēļi. Otrs komplekss sevī ietvertu pāris dažāda augstuma slidkalniņus, šļūcamo trubu, kustīgo tiltiņu, pāris alpīnistu sienas, kādas virves sienas un vingrošanas stieņus.
Tā kā, iespējams, rotaļu laukumu varētu izmantot ne tikai apkaimes bērni, bet arī audzēkņi no blakus esošajiem diviem bērnudārziem, kā arī citu apkaimju bērni, līdz ar to tas tiktu regulāri un intensīvi izmantots, kā arī šī brīža ģeopolitiskās situācijas dēļ rotaļlaukuma izveidē būtu nepieciešami ne vien droši, bet arī viegli kopjami un apkalpojami (remontdarbi, pieejamas rezerves daļas) rotaļu elementi.
Rotaļu laukumā ir vajadzīgs arī segums. Iesākumā bija plānots ieklāt gumijas mulčas segumu, taču finansiālu apsvērumu dēļ, lai saglabātu rotaļu elementu daudzveidību, tika izvēlēts smilts segums, to ieklājot tikai rotaļu elementu drošības zonās, tā saglabājot daļu zaļās zonas.
Plānots uzstādīt info dēli ar rotaļu laukuma lietošanas noteikumiem.
Drošības un labsajūtas nodrošināšanai rotaļu laukumā tiktu ierīkoti divi energoefektīvi apgaismes stabi. Gar Lādes ielu plānots uzstādīt žogu.
Ērtībām un tīras vides uzturēšanai plānots uzstādīt soliņus, atkritumu urnas, kā arī vasaras periodā rotaļu laukuma tuvumā būtu vēlams novietot bio WC.
Tā kā laukumā elementu izvietošanu plānots sadalīt pa vecuma grupām, tad pa diagonāli cauri teritorijai ejošais gājēju celiņš lieliski kalpotu šim mērķim.
Ne tikai apkaimes bērni no paaudzes paaudzē, bet arī audzēkņi no blakus esošajiem bērnudārziem, kā arī citu apkaimju bērni veicinātu rotaļu laukuma lietderību un nepieciešamību ilgtermiņā.

Kontaktinformācija - Aija Šauriņa, e-pasts: shaurina@inbox.lv, tālruņa Nr. +371 20436520.

Projekta dienasgrāmata