Pieturvietas „Kultūras pils Ziemeļblāzma” un informatīvās ceļa zīmes Nr.748 „Ziemeļblāzma” pārcelšana uz Augusta Dombrovska un Kāvu ielu krustojumu, nodrošinot regulējamu gājēju pāreju un uzstādot nojumi

Projekta kopējās izmaksas
32400.00 EUR
Apkaime
Vecmīlgrāvis
Iesniedzējs
Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Augusta Dombrovska iela (kadastra apzīmējums: 01001112091).

Šobrīd esošā pieturvieta „Kultūras pils Ziemeļblāzma” (virzienā no pilsētas centra) atrodas starp diviem krustojumiem (A.Dombrovska un Sniega ielas krustojumu; A.Dombrovska un Kāvu ielas krustojumu), kas nesekmē to, lai iedzīvotāji izmantotu esošo gājēju pāreju. Līdz ar to sabiedriskā transporta lietotāji - gan pieaugušie, gan bērni- šķērso ielu neatļautā vieta, kas rada drošības riskus.

Patlaban esošais pieturas attālums līdz nākamajai ir ļoti mazs (apmēram 200 metru). Pārceļot pieturvietu, tiktu optimizēts attālums starp pieturvietām. Pieturvietas pārcelšana un esošās gājēju pārejas pārveidošana par regulējamu gājēju pāreju radītu apstākļus tam, lai sabiedriskā transporta lietotāji varētu droši šķērsot ielu. Turklāt regulējama gājēju pāreja disciplinētu arī autovadītājus un atvieglotu viņiem braukšanu šajā rajonā.

Neskaidra ir arī piekļuve kultūras pilij „Ziemeļblāzma”. Ceļa zīme nr.748 „Ziemeļblāzma” netieši maldina Vecmīlgrāvja viesus, kas ierodas pirmo reizi uz kultūras pili „Ziemeļblāzma”, jo tās atrašanās vieta starp krustojumiem norāda uz privātmāju (A.Dombrovska iela 66), nevis vajadzīgo virzienu. Tāpat vasaras periodā šī ceļa zīme ir slikti ieraugāma sava novietojuma un koku lapotnes dēļ. Papildus tam šī ceļa zīme veicina kultūras pils apmeklētāju kustību pa Sniega ielu, kas ir bīstama, jo tur nav gājēju ietves un ir liela automašīnu plūsma no Sniega ielas autostāvvietas.

Ja pārvietotu pieturvietu un ceļa zīmi „Ziemeļblāzma”, tad apmeklētāju plūsma tiktu novirzīta pa Kāvu ielu, kurai jau ir gājēju ietve. Tas ļautu droši pārvietoties satiksmes dalībniekiem no un uz kultūras pili.

Lūdzam aprīkot pieturvietu ar nojumi, jo tā sabiedriskā transporta lietotāji tiktu pasargāti ne tikai no nokrišņiem, bet arī no saules stariem.

Papildus būtu vēlams uzstādīt arī ātrumu ierobežojošās zīmes.

Kontaktinformācija: Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība, tālruņa Nr. 22033290, e-pasts: vecmilgravis2007@gmail.com.

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 25.jūlija sēdē nolemts noraidīt biedrības “Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība” iesniegto projektu “Pieturvietas „Kultūras pils Ziemeļblāzma” un informatīvās ceļa zīmes Nr.748 „Ziemeļblāzma” pārcelšana uz Augusta Dombrovska un Kāvu ielu krustojumu, nodrošinot regulējamu gājēju pāreju un uzstādot nojumi”, jo atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta atzinumam šī projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums ievērojami pārsniedz konkursa nolikuma 4.punktā noteikto projekta realizācijai piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu un projekta realizācija ir atzīta par neiespējamu.