Peldošais atpūtas parks Ķīpsalā

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Ķīpsala
Iesniedzējs
Kristīne Zonberga un Dace Bula
Balsu skaits
210
Rīdzinieki neatbalstīja

Projekta mērķis ir radīt modernu un ilgtspējīgu risinājumu Rīgas ūdenstilpņju un piekrastu labiekārtošanai un izmantošanai, ūdensmalu attīstībai un ūdens integrācijai pilsētā, vienlaikus veicinot Rīgas iedzīvotāju un tās apmeklētāju vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības principos balstītu dzīvesveidu. Projekts papildina īstenošanā nodoto iedzīvotāju atbalstīto ideju “Zunds un Nameja krastmala dzīvo”. 

Tās ir noenkurotas, un noteiktā teritorijā – peldošas salas. Šis peldošo salu/ dabas parka arhipelāgs nodrošina platformu atpūtai, t.sk piknikiem, makšķerēšanai vai zvaigžņu vērošanai un sasniedzamas:

1) no piekrastes puses no novietnes un tīklu, kas savieno salas;

2)no ūdens - ar laivām, kajakiem vai citiem peldlīdzekļiem. 

Viens arhipelāgs sastāv no vienas lielās salas (piestātne) un vairākām mazajām salām, kas peld tuvumā. Nākotnē peldošo salu konceptu var attīstīt plašāk un izveidot salas ar dažādām aktivitātēm, piemēram, peldošām pirtīm, peldošām kafejnīcām, peldošiem dārziem utml. 

Ķīpsalas ūdenstilpnes ir Ķīpsalas apkaimes īpašā identitāte un jau vēsturiski tā ir zināma kā zvejnieku, jūrnieku, loču, enkurnieku, pārcēlēju mājvieta. Tāpēc projekts veicinātu Ķīpsalas apkaimes unikālās identitātes stiprināšanu. Vēsturiski satiksmi ar Pārdaugavu nodrošināja pārceltuve, kas savienoja Ķīpsalas vidusdaļu ar Iļģuciemu. Attīstīta bija arī ūdens satiksme ar citām Rīgas daļām, jo no Ķīpsalas uz citām pilsētas daļām regulāri kursēja tvaikonītis, kam Daugavmalā, Enkura ielas galā atradās speciāli izbūvēta piestātne – laukakmeņiem pildīta koka pāļu rinda. Projekta ideja ir izveidot prototipu peldošo salu arhipelāgam, kā vēsturisku apliecinājumu modernā risinājumā un pielāgojot šī brīža vajadzībām. 

Šāds risinājums ir atzīta prakse citviet Eiropā, pazīstamas kā peldošās salas vai “floating islands”, kas ir inovatīva pieeja, kā izmantot pilsētu ūdenstilpnes, radīt jaunas zaļās un atpūtas zonas pilsētniekiem, vienlaikus veicinot zaļo dzīvesveidu un veselīgas atpūtas iespējas. Šīs salas arī veido jaunu dzīvotni savvaļas dzīvniekiem gan virs, gan zem ūdens virsmas. Salas tiek apstādītas ar zālāju, krūmiem un kokiem, kas ne tikai rada papildus zaļās zonas pilsētā, bet arī dod patvērumu putniem. Projekts piedāvā izveidot kompakta izmēra prototipu,lai iztestētu, kā šāds risinājums ieviešams Rīgā.