Ietve gar Gaiļezeru (DAĻĒJA ĪSTENOŠANA)

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
35000.00 EUR
Apkaime
Mežciems
Iesniedzējs
Rūta Bukša
Balsu skaits
187
Rīdzinieki neatbalstīja

Balsošanai projekts tiek virzīts nepilnā apjomā ar šādām izmaiņām:

- atbalstāmais projekta posms ir no Hipokrāta ielas gājēju pārejas pretī Hipokrāta ielai 3 līdz zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 0100 122 0099.

Hipokrāta ielā gar Gaiļezeru šobrīd ir tikai iestaigātas takas, bet trūkst ietves. Projekta mērķis ir izbūvēt ietvi pašvaldībai piederošajā teritorijā.
Hipokrāta ielā potenciālā ietve atrastos uz diviem pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem ar kad. Nr. 01001220258 un kad. Nr. 01001220011.
Projekts paredz izbūvēt jaunu gājēju ietvi ar asfaltbetona segumu gar Hipokrāta ielas Gaiļezeram tuvāko pusi no Mežciema ielas līdz juridiskai personai piederošajam kad. Nr. 01001220099. Ietves platums – 3 metri, garums – 225 metri. Apgaismojums ielā jau ir, tas nav jābūvē.
Ja Malienas un Hipokrāta rotācijas apļa izbūves ietvaros paredzēts daļēji šo ietvi izbūvēt, tad šo projektu iespējams savietot ar rotācijas apļa izbūves projektu, un ietves izbūvi atbilstoši turpināt līdz juridiskajai personai piederošajam kad. Nr. 01001220099.

Kontaktinformācija: Rūta Bukša, e-pasts: ruta.buksa@gmail.com, tālruņa Nr. +371 29340826.