Gājēju pārejas un ietves posma ierīkošana

Projekta kopējās izmaksas
11805.00 EUR
Apkaime
Sarkandaugava
Iesniedzējs
Sarkandaugavas attīstības biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Zāģeru iela 11 (kadastra apzīmējums: 01000150008, 0100015 2056, 01000150057).

Projekts piedāvā labiekārtot gājējiem nozīmīgu tramvaja sliežu šķērsošanas vietu Sarkandaugavā - pāreju no Sliežu ielas uz Zāģeru ielu. Sliežu iela pilda maģistrālās ielas un apkaimes daļu savienojošā ceļa funkcijas, kā arī nodrošina piekļuvi gan dzīvojamam masīvam, gan galvenajiem izglītības, sociālajiem un rekreācijas galamērķiem Sarkandaugavā. Viens no tiem ir apkaimes veselības centrs/poliklīnika, kas atrodas Zāģeru ielā 11. Ēka atrodas Sliežu un Zāģeru ielas krustojumā.

Pašlaik šajā vietā ir pilnīgi neatbilstoša, nedroša infrastruktūra, kas neatbilst arī labas pieejamības kritērijiem pie veselības iestādes (augstas gājēju ietves apmales, nav pārejas, tramvaja sliežu tuvums). Vieta ir degradēta. Iemītā taciņa otrpus tramvaja sliedēm skaidri parāda gājēju iešanas paradumus.

Kontaktinformācija: Sarkandaugavas attīstības biedrība, e-pasts sarkandaugavai@gmail.com, tālruņa Nr. 26446757.

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 4.jūnija sēdē nolemts noraidīt Sarkandaugavas attīstības biedrības iesniegto projektu “Gājēju pārejas un ietves posma ierīkošana”, jo atbilstoši kompetentās pašvaldības iestādes – Rīgas domes Satiksmes departamenta atzinumam projekta realizācija ir atzīta par neiespējamu.