Dārziņu mežs - priekam un atpūtai

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Dārziņi
Iesniedzējs
Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība
Balsu skaits
2614
Īstenojas

Projekta ietvaros plānots esošo, jau iestaigāto 740 m garo lokveida meža taku papildināt ar 3 meža pieturām/stacijām, kurās būtu ierīkoti izglītojoši un aktīvai atpūtai piemēroti koka konstrukcijas vingrošanas elementi visām vecuma grupām, provizoriski plānojot:
1.pieturā/stacijā izveidot vingrošanas un rotaļu elementus bērniem.
2.pieturā/stacijā izveidot vingrošanas elementus pusaudžiem un pieaugušajiem.
3.pieturā/stacijā izveidot vingrošanas un atpūtas elementus visām vecuma grupām.
Pieturu/staciju ierīkošanā plānots izmantot tikai dabīgos materiālus – kokus, akmeņus, auklas, šķeldu/mulču vai granti, tādējādi saglabājot maksimāli dabīgu meža vidi, esošo reljefu un ainavu. Meža pieturas/stacijas plānots savstarpēji savienot loģiskā secībā, gar esošo taku pieturu/staciju starpposmos izvietojot izglītojošus informācijas stendus par Dārziņu mežā sastopamajām dabas vērtībām – īpašiem augiem, putniem, kukaiņiem un dzīvniekiem, un informāciju par atkritumu savākšanu (Dabā ejot – ko atnesi, to aiznes).
Esošās meža takas stiprināšanai un pieturu/staciju vietās  iecerēts zemes segumu noklāt ar šķeldu/mulču vai granti, ņemot vērā speciālistu rekomendācijas un nepieciešamību.
Projekta mērķi:
a) meža sakopšana un labiekārtošana, radot jaunu un pievilcīgu rekreācijas vietu Rīgā,
b) pastaigu un atpūtas vietas radīšana ģimenēm ar bērniem, pieaugušajiem un senioriem,
c) veicināt iedzīvotāju aktivitāti turpmākajā meža sakopšanā un labiekārtošanā.
Pievienotā vērtība apkaimei un rīdziniekiem būs labiekārtota atpūtas vieta mežā – iedzīvotāju fiziskās un garīgās veselības izaugsmei, sakopta vide, ar izglītojošiem un aktivitāšu elementiem,  vienlaicīgi pēc iespējas mazāk iejaucoties meža dabiskajā vidē.

Kontaktinformācija: biedrība "Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība", e-pasts:info@rigasdarzini.lv, tālruņa Nr. +37128321307; 26549199.