Darba stacijas Ziedoņdārzā

Projekta kopējās izmaksas
32870.49 EUR
Apkaime
Avoti
Iesniedzējs
Linda Sleja
 
 
Neatbilst prasībām

Darba stacija ir darbam atbilstoši iekārtota vieta pilsētas zaļajā infrastruktūrā, kur strādāt svaigā gaisā. Darba stacija ir kā mini nojume ar solu, galdu un jumtu, uz kura ir novietots solārais panelis elektrības nodrošināšanai. Kopā ir 6 stacijas.
Darba stacijas Ziedoņdārzā ir ideja, kas radās pandēmijas kontekstā, kad sagurums radīja vēlmi iknedēļas plānošanu ar kolēģiem no tiešsaistes pārcelt uz parku. Tā radās ideja nodrošināt darba iespējas pilsētas zaļajā infrastruktūrā. Darba stacijas paredzēts veidotas kā individuālas darba vietas ar krēslu un galdu, lai nodrošinātu ērtu strādāšanu ilgākā laika periodā. Darba staciju papildus pievienotā vērtība ir solārie paneļi, kas staciju nodrošinās ar elektrību digitālo ierīču uzlādes nepieciešamībām. Darba staciju paredzēts aprīkot ar bezmaksas publisko internetu, stacijas karkasā iestrādājot vietu interneta rūterim. Darba stacijas jumts, kas tiek veidots kā solārais panelis pilda arī saules aizsega funkciju, lai maksimāli nodrošinātu datora ekrāna aizsardzību pret tiešiem saules stariem.
Pievienotā vērtība apkaimei saistās ar projekta mērķi, kas ir attīstīt un nodrošināt publiski pieejamu, radošu un atvērtu mijiedarbes telpu pilsētas zaļajā infrastruktūrā, veicinot laikmetīgu pilsētas attīstību un tās iedzīvotāju līdzdalību. Apkaimes iedzīvotāji iegūst nevien funkcionāli un harmoniski papildinātu savu Rīgas pilsētvidi, kas veido jaunu vides estētiku un pilda sociālā reaktora funkciju, bet arī papildus darba zonas brīvā dabā, kur pamainīt fokusu no ikdienišķās darba vides. Mērķis ir attīstīt Rīgas zaļās teritorijas jeb parku uzsvaru kā pilsētas nozīmīgu un būtisku identitātes daļu, kur cilvēki pavada arvien vairāk laika, kas arī pasaules kontekstā tiek atzinīgi vērtēts kā iedzīvotāju labsajūtas papildu veicinātājs. Darba staciju izvietošana Ziedoņdārzā veicinās Avotu apkaimes atpazīstamību, stimulēs pilsētas un apkaimju iedzīvotāju iesaisti, un nodrošinās kopienas rekreācijas zonas papildu izmantošanu gan darba, gan brīvā laika pavadīšanai. Mērķa grupa ir apkaimes iedzīvotāji vecumā no 16-50 gadiem, kas ir ieinteresēti izmēģināt atšķirīgas lokācijas un piedzīvot dažādas darba strādāšanas pieredzes. Tie ir cilvēki, kuriem ir viegli koncentrēties darbam publiskā vidē un kas rod piepildījumu no strādāšanas svaigā gaisā. Papildus pievienotā vērtība šiem cilvēkiem ir iespēja pašiem izvēlēties savus darba apstākļus un iespēja strādāšanu no mājas vai biroja, aizvietot ar strādāšanu no zaļās zonas pilsētvidē. Projekta mērķis radīt publiski pieejamus uzlabojumus apkaimē, veicinot iedzīvotāju sadarbību un radošumu, tāpat nodrošinot, ka tiek attīstīta Ziedoņdārza identitāte, kas ļauj asociēt apkaimi ar mūsdienīgu un labbūtībai piemērotu kā atpūtas tā darba vidi.

Kontaktinformācija: e-pasts: linda.sleja@gmail.com, tālruņa Nr. 26830101.