Čiekurkalns – ģimenēm pieejamāks un atvērtāks! (ar izmaiņām)

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Čiekurkalns
Iesniedzējs
Čiekurkalna attīstības biedrība
Balsu skaits
2348
Īstenojas

Balsošanai tiek virzīts projekts ar šādām izmaiņām – ņemot vērā  zemesgabala maiņu, projektā vairs netiks veidots akmeņu riņķis un laukuma izvietojums mainīsies atbilstoši jaunajam zemesgabalam. Līdz ar to nepieciešamā seguma platība samazināsies, paredzot to tikai elementiem  nepieciešamajās zonās un piekļuvei pie laukuma. Projekts tiks īstenots zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 088 0100.

Čiekurkalns ir draudzīga un atvērta apkaime, tomēr tā vēlas būt ģimenēm vēl pieejamāka un atvērtāka. Čiekurkalna apkaimē trūkst vieta, kura būtu interesanta, saistoša pusaudžiem. Šobrīd ļoti daudz pusaudžu bieži pavada savu brīvo laiku vienīgajā Čiekurkalna rotaļu laukumā, kas ir domāts maziem bērniem līdz aptuveni sākumskolas vecumam. Šī situācija rada neapmierinātību mazo bērnu vecākiem un daļa no viņiem vairs neapmeklē esošo rotaļu laukumu. Tāpēc šī projekta ietvaros vēlamies padomāt tieši par pusaudžu vecuma bērniem, izveidojot lielisku aktivitāšu laukumu ar:
1.    lielo “kubu” kāpšanas atrakciju;
2.    rotējošo līdzsvara apli;
3.    galda tenisu;
4.    galda futbolu;
5.    šaha/dambretes galdu;
6.    soliņus un atkritumu urnu;
7.    apgaismes laternas

Aktivitāšu laukums, pateicoties spēļu galdiem, kļūs ne tikai pusaudžiem pievilcīgs, bet arī viņu vecākiem un citiem pieaugušajiem. Tādējādi mūsu projekta mērķauditorija ir Čiekurkalna  pusaudži un pieaugušie, ģimenes.
Būtiski, ka projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša publiska ārtelpa. Turklāt tā būs lielisks turpinājums topošajam Čiekurkalna skvēram.Ar Čiekurkalna aktivitāšu laukuma izveidi ir plānots integrēt vairākas funkcijas.
Jauna āra sporta laukuma izveide jauniešiem ir būtiska, un tam ir vairāki pamatojumi:
1.    Veselīga dzīvesveida veicināšana: Āra sporta laukumi piedāvā jauniešiem iespēju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un veidot veselīgu dzīvesveidu, kas veicina fizisku aktivitāšu dažādību un sniedz iespēju jauniešiem baudīt atpūtu svaigā gaisā.
2.    Sociālā mijiedarbība un sadarbība: Sporta laukumi veicina sociālo mijiedarbību un sadarbību starp jauniešiem. Spēlējot kopā, viņi veido komandas, mācās strādāt kopā, izstrādāt stratēģijas un attīstīt komunikācijas prasmes. Tas veicina draudzību, izjūtu piederības un savstarpēju atbalstu.
3.    Stressa samazināšana un garīgā labklājība: Fiziskā aktivitāte sporta laukumā palīdz samazināt stresu un uzlabo garīgo labklājību. Tādējādi jaunieši var izmantot sporta laukumu kā līdzekli pašizpausmei, stresa novēršanai un emocionālās labklājības veicināšanai.
4.    Talantu attīstība un izaicinājumu meklēšana: Jauniešiem ir svarīgi attīstīt savus spēkus, prasmes un talantus. Jauna āra sporta laukuma izveide sniegs viņiem iespēju izmēģināt dažādas aktivitātes un attīstīt savas spējas. Tas veicina pašpilnveidošanos, izaicinājumu meklēšanu un augstākus sasniegumus.
5.    Kopienas iesaiste un sociālā kohēzija: Jaunā āra sporta laukuma izveide var būtiski ietekmēt vietējo kopienas dzīvi un sociālo kohēziju. Tas var kalpot kā vieta, kur pulcēties un satikties, veidojot kopienas saiknes un identitāti.

Jaunā aktīvās atpūtas vieta plānota izveidot Čiekurkalna centrā, kas izsenis ir zināms kā vieta, kur satiekas dažādu kultūru, interesēm un sociālām grupām pārstāvji. Jauns atpūtas laukums Čiekurkalnā veicinās sociālo saskarsmi un integrāciju. Tas ir viens no veidiem, kā cilvēki var iepazīties, apmainīties ar domām, dalīties pieredzē un veidot kopienas saiknes. Protams, novērtējams ir fakts, ka jauns atpūtas laukums Čiekurkalnā var ievērojami ietekmēt pilsētas estētisko izskatu un vides kvalitāti. Estētiski pievilcīga un labi aprīkota atpūtas vieta var kļūt par vienu no Čiekurkalna un tās apkārtnes simbolu.