Čiekurkalna jauniešu aktīvās atpūtas vieta

Projekta kopējās izmaksas
57100.00 EUR
Apkaime
Čiekurkalns
Iesniedzējs
Čiekurkalna attīstības biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Čiekurkalna 1.garā līnija, teritorija zem Gustava Zemgala pārvada. Aptuvenā adrese -  Čiekurkalna 1.garā līnija 12 (kadastra apzīmējums: 01000870001 un 01000850064).

Čiekurkalna apkaimē ir ap 7000 oficiāli deklarēto iedzīvotāju, no kuriem aptuveni 20 % ir bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Šobrīd apkaimē ir tikai viens bērnu rotaļu laukums ar nelielu skaitu aktivitāšu objektu, kas ir orientēti uz pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Lai gan šis rotaļu laukums ir salīdzinoši jauns, diemžēl praksē ir pierādījies, ka šo laukumu par pulcēšanās vietu izmanto ne tikai mazi bērni, bet arī lielāki bērni un jaunieši, kas lieto šos aktivitāšu objektus nepiemērotiem mērķiem, tādejādi bojājot tos.

Šāda situācija ir izveidojusies tādēļ, ka visā Čiekurkalnā nav nevienas publiskas vietas, kas būtu jauniešu interesēm un spējām atbilstoša. Tajā pat laikā apkaimē ir milzīga neapgūta teritorija (G.Zemgala gatves patilte), kas ir kā radīta šāda mērķa realizācijai - urbānā vide, kas nav dzīvojamo māju ieskauta, bet tajā pat laikā ir ļoti tuvu dzīvojamai zonai un ceļam.

Čiekurkalna attīstības biedrība ir veikusi ekspresaptauju un aptaujājusi apkaimes jauniešu par iespējām un aktivitātēm, ko tie vēlētos šādā teritorija iegūt. Apkopojot atbildes, tika secināts, ka šajā teritorija būtu nepieciešami vairāki strītbola grozi un asfalta segums strītbola spēlēšanai; ērti soli skatītājiem, kas kalpotu kā atpūtas un pasēdēšanas vieta arī ārpus spēlēm; viens vai vairāki pievilkšanās stieņi vai citi pievilkšanās trenažieri; viens vai vairāki spēka trenažieri.

Tādēļ Čiekurkalna attīstības biedrība ir nolēmusi palīdzēt jauniešiem tikt pie savas pulcēšanās un aktivitāšu vietas, radot viņu interesēm un aktivitātēm piemērotu vidi.

Kontaktinformācija: Čiekurkalna attīstības biedrība, biedriba@ciekurkalns.lv.

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 4.jūnija sēdē nolemts noraidīt Čiekurkalna attīstības biedrības iesniegto projektu “Čiekurkalna jauniešu aktīvās atpūtas vieta”, jo atbilstoši kompetentās pašvaldības iestādes – Rīgas domes Satiksmes departamenta atzinumam šī projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums ievērojami pārsniedz konkursa nolikuma 4.punktā noteikto projekta realizācijai piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu un projekta realizācija ir atzīta par neiespējamu.