Bišumuižas amfiteātris – jauna atpūtas un rekreācijas vieta Rīgā (ar izmaiņām)

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Bišumuiža
Iesniedzējs
Bišumuižas attīstības biedrība
Balsu skaits
322
Rīdzinieki neatbalstīja

Balsošanai tiek virzīts projekts ar šādām izmaiņām - projekta īstenošanas laikā paredzēts veidot amfiteātri no koka konstrukcijas, nevis no betona, kā bija paredzēts iepriekš.

Bišumuižas meža kopējā platība ir 8 ha, kas sastāv no septiņiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošiem nekustamajiem īpašumiem ar zemes vienību kadastra apzīmējumiem 01000522046, 01000520050, 01000520048, 01000732237, 01000730116, 01000732110 un 01000732111. Iedzīvotāju starpā Bišumuižas mežs tiek saukts par Bišumuižas mežaparku dēļ tā augstās ainaviskās un rekreācijas vērtības.

Bišumuižas apkaimē šobrīd nav neviena pašvaldības labiekārtota parka, skvēra vai bērnu rotaļu laukuma. Turpretī pēdējo desmit gadu laikā Bišumuižas apkaimē ir strauji pieaudzis iedzīvotāju skaits, jo ir izbūvēti vairāk kā 20 jauni daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami. Lielu popularitāti starp apkaimes iedzīvotājiem ir guvis Bišumuižas meža (Bišumuižas mežaparks), kas atrodas ainaviskā vietā blakus senatnīgajam Bišumuižas muižas parkam, kā arī kurā dabiski veidojies unikāls zemes reljefs ar kāpām, pauguriem un priežu mežu.

Projekta idejas pieteikums paredz labiekārtot Bišumuižas meža (mežaparka) centrālo zemes vienību, tajā izveidojot rekreācijas zonu, tajā izbūvējot amfiteātra veida rekreācijas zonu, no kuras paveras skats ne vien uz ainavisko Bišumuižas mežu (mežu), bet arī vienu no Rīgas simboliem – Rīgas radio un televīzijas torni.

Labiekārtotā Bišumuižas meža (mežaparka) rekreācijas zona ir paredzēta visa vecuma Rīgas iedzīvotājiem, kas vienlaikus apkaimes iedzīvotājiem kalpotu par satikšanās un integrācijas vietu. Ņemot vērā sabiedriskā transporta pieejamību (autobuss un tramvajs) rekreācijas zona būtu pieejama arī citu Rīgas apkaimju iedzīvotājiem, tādejādi radot vietu, kas apvieno visu vecumu rīdziniekus un to viesus.

Projekta idejas realizācija nodrošinās visu konkursa mērķu sasniegšanu:
1. veicinās Bišumuižas apkaimes attīstību Rīgā, tās teritorijas kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēs tās revitalizāciju; 
2. pastāvīgi un mērķtiecīgi veicinās Bišumuižas apkaimes iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Rīgas apkaimju attīstībā; 
3. radīs publiski pieejamus uzlabojumus Bišumuižas apkaimē, veicinot iedzīvotāju sadarbību un radošumu; 
4. Pašvaldība iegūs vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Rīgas iedzīvotājiem.