Bērnu laukums – Zelta ripa

Projekta kopējās izmaksas
65470.21 EUR
Apkaime
Berģi
Iesniedzējs
Edgars Viziņš
 
 
Neatbilst prasībām

Projekts neatbilst prasībām.

Pirms projekta īstenošanas zemesgabalā ir nepieciešama atmežošana, jo konkrētais zemes gabals ir meža teritorija ar kopējo platību 2209 m2. Atmežošanas izmaksas var sasniegt visu projektam pieejamo finansējumu, neļaujot īstenot nepieciešamos būvdarbus. Projektam pievienotajā tāmē norādītās izmaksas neatbilst projekta īstenošanai praktiski nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem.

Projekta izvērtējums, vērtēšanas komisijas protokoli un atbildīgo iestāžu atzinumi pieejami zemāk pie projekta dokumentiem.

Berģi ir apkaime Rīgas austrumu daļā, Juglas ezera krastā, iezīmējot galvaspilsētas robežu. Lai arī Berģos atrodas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs, Berģi ar īpaši sakārtotu infrastruktūru nevar lepoties. Berģos nav izbūvētas ietves gar ielām, nav neviena bērnu rotaļu laukuma un aktīvās atpūtas laukuma. Bet notiek arī pozitīvas izmaiņas - pašreiz tiek izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli. Projekta priekšlikums paredz pašvaldībai piederošajā zemes gabalā (kad. apz. Nr. 01001270649) izveidot aktīvās atpūtas laukumu bērniem un pieaugušajiem . Zemes gabals atrodas attālināti no ielām ar dzīvu satiksmi, to ieskauj privātmājas. Zemes gabalā ir daudz skaistu koku. Projekta galvenā mērķa grupa ir rīdzinieki, Berģu iedzīvotāji: gan bērni, gan pieaugušie. Ideja ir izveidot vietu, kur iedzīvotāji varētu atnākt satikties, pasportot, atpūsties ar bērniem. Plānotais atpūtas laukums ir neliels, tajā paredzētas šūpoles ar slidkalniņu, spēle bērniem, 2 atpūtas soliņi, vingrošanas komplekss pieaugušajiem, bruģēts gājēju celiņš. Šeit tiktu izveidota publiski pieejama, labiekārtota zona. Vieta nav izvēlēta nejauši. Pagājušā gadsimta 60-tajos gados šeit ir bijusi zona sportošanai un aktīvai atpūtai. Šeit atradās hokeja laukums "Zelta ripa", kuru izveidoja treneris E. Bauris. Tika organizēta bērnu komanda, ar kuru startēja "Zelta ripas" sacensībās. Apkārtnes bērniem  bija lieliska iespēja sportot. Patlaban gan nekas nav saglabājies no kādreizējās slidotavas. Īstenojot ideju, šī atkal varētu būt vieta, kas veicinātu apkaimes iedzīvotāju iespēju satikties, savstarpēji komunicēt.

Kontaktinformācija: Edgars Viziņš, e-pasts:vizins.edgars@gmail.com, tālruņa Nr. +37129252897.