Bērnu laukumam Bieriņos būt (AR IZMAIŅĀM)

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Bieriņi
Iesniedzējs
Bieriņu apkaimes attīstības biedrība
Balsu skaits
2512
Īstenojas

Balsošanai tiek virzīts projekts ar šādām izmaiņām – bērnu laukumā netiks izvietota atsperu platforma un batuts. 

Bērni ir mūsu nākotne. Lai tie augtu gudri, stipri un laimīgi, ir jānodrošina attiecīgi apstākļi. Bieriņos ir pēdējais laiks izveidot pirmo bērnu un jauniešu laukumu šajā apkaimē, lai varam rotaļāties ilgtspējīgā, Mārupītes mežaparkā integrētā vidē.
Projekta ietvaros paredzēts uzsākt pirmā bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izbūvi Rīgas pilsētas Bieriņu apkaimē, izveidojot dabīgu materiālu, apkārtējā vidē integrētas, visām vecuma grupām piemērotas konstrukcijas un, ņemot vērā Rīgas domes 2021.gada 18.augustā pieņemto Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošo noteikumu prasības.
Rotaļu laukumā paredzētas iekārtas, kas veicina bērnu un jauniešu fizisko un garīgo attīstību. Tās domātas dažādu vecumposmu mērķgrupām.
Pašiem mazākajiem (1-3 gadi):
- smilšu kaste;
- slidkalniņš;
- labirints ar līšanas elementiem;
- šūpošanās konstrukcijas.
Aktīviem pirmsskolniekiem (2-6 gadi) un skolēniem (6-12 gadi):
- namiņš ar slidkalniņu;
- līdzsvara virve;
- batuts;
- šūpoles ligzda;
- tīklu piramīda.
Jauniešiem (12-16 gadi) un lielajiem (16  - nenoteikts):
- koka zviļņi ābeļu paēnā;
- šūpuļtīkls;
- pievilkšanās stieņi;
- vingrošanas komplekss;
Rotaļu laukuma segums zem konstrukcijām – mulča, taciņas no grants, labiekārtojums - norobežojošie soli.
Rotaļu laukums izbūve veicina apkaimes infrastruktūras uzlabošanu – Bieriņi ir viena no retajām Rīgas apkaimēm, kurā bērniem vēl nav izveidots neviens rotaļu laukums.
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam kā viens no galvenajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem ir noteikts - ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide. Arī Rīgas Attīstības programmā 2022 – 2027 kā viena no galvenajām prioritātēm ir noteikta – dzīvesvides kvalitāti veicinoša pilsētvide, ar mērķi panākt, ka līdz 2027. gadam pakāpeniski pieaug to rīdzinieku un pilsētas viesu skaits, kuri brīvo laiku pavada pilsētvidē. Un kā uzdevums izvirzīts - ierīkoti brīvpieejas sporta un aktīvās atpūtas objekti (vingrošanas rīki, slēpošanas trases u.tml.), rotaļlaukumi.
Kopējais ieguvums visiem Rīgas pilsētas iedzīvotajiem no rotaļu laukuma izbūves Bieriņu apkaimē saistāms ar pilsētas stratēģisko mērķu ieviešanu, nodrošinot iedzīvotājiem labāku dzīves kvalitāti, tajā skaitā mazinot Bieriņu apkaimes iedzīvotāju radīto satiksmes noslodzi, apmeklējot citu apkaimju bērnu laukumus.

Kontaktinformācija: biedrība "Bieriņu apkaimes attīstības biedrība", e-pasts: bierinuapkaime@gmail.com, tālruņa Nr. +37126340565.