Noslēdzies būvniecības iepirkums

bilde


2024.gada 23. aprīlī noslēdzās būvniecības iepirkums “Infrastruktūras (daļas) izbūve Mārupītes mežaparkā, Rīgā - Ozolplača labiekārtošana, caurteku atjaunošana, suņu pastaigu laukuma ierīkošana”, kā rezultātā plānots īstenot arī līdzdalības budžeta projektu “Bērnu laukumam Bieriņos būt”.

Iepirkuma rezultātā tika saņemts viens pretendenta piedāvājums, kas tiks vērtēts.

Kā ziņots iepriekš, 2024. gadā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments plāno izbūvēt suņu pastaigu laukumu un  labiekārtot Ozolplača teritoriju.