Atpūtas un izklaides zona Imantā (ar izmaiņām)

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Imanta
Iesniedzējs
Poļina Kurkotova
Balsu skaits
215
Rīdzinieki neatbalstīja

Balsošanai tiek virzīts projekts ar šādām izmaiņām - asfalta vietā izklaides zonā tiks veidots skvērs.

Projekta mērķis - izveidot atpūtas un izklaides zonu, tādējādi dodot iespēju apkaimes bērniem, jauniešiem un citiem iedzīvotājiem kvalitatīvi un aktīvi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā, un saņemt pozitīvas emocijas. Ideja ir izveidot divas zonas, lai bērni un jaunieši varētu ne tikai aktvīti pavadīt laiku, bet darīt to arī radoši. Plānotā mērķauditorija ir bērni, jaunieši un cilvēki dažādā vecumā.

Paredzētās zonas:

1. Krītu tāfele zīmēšanai. Krītu tāfele ļauj bērniem un jauniešiem aktīvi piedalīties zīmēšanā, tādā veidā attīstās aktīva domāšana un radošums. Tā ir interaktīva un elastīga metode, kas ļauj izteikt idejas un vizualizēt informāciju, kā arī tā veicina kustības. Izmantojot tāfeli, bērni stāvēs kājās un zīmēs, tas veicina kustību un aktīvu iesaisti procesā. Tas ir svarīgi, ņemot vērā mūsdienu dzīvesveidu, kad bērni un jaunieši daudz laika pavada sēdus pozīcijā.
Krītu tāfele ir izturīga (var kalpot daudz gadus) un tas ir ilgtspējīgs risinājums,kurš neradīs papildus atkritumus.

2. Tenisa galds. Teniss ir fiziska aktivitāte, kas veicina kustību, izturību un koordināciju. Tenisa galdu pieejamība veicinās līdzdalību, sociālu mijiedarbību un veselīgu dzīvesveidu. Šajā vietā ne tikai bērni un jaunieši, bet arī citi cilvēki varēs satikties un veidot sociālo saikni. Svarīgi, ka tenisa galds būs pieejams visiem cilvēkiem neatkarīgi no vecuma, dzinuma un fiziskās sagatavotības līmeņa. Tas veicinās iespēju iekļaut dažādus cilvēkus sportiskās aktivitātēs. Tas stimulēs jaunās paaudzes iesaisti aktīvā dzīvesveidā.

Blakus krītu tāfelei būs novietotas sēdvietas, kurās iedzīvotāji varēs apsēsties. Papildus starp kokiem būs šūpultīkli, kur varēs arī atpūsties un labi pavadīt laiku.