Atdosim sauli Saulkrastu ielai!

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
48798.57 EUR
Projekta faktiskās izmaksas
111427.50EUR
Apkaime
Čiekurkalns
Iesniedzējs
Čiekurkalna attīstības biedrība
Balsu skaits
1261
Projekts noslēdzies

Saulkrastu laukuma labiekārtošana iedzīvotāju rekreācijai, sociālizācijai un integrācijai. Kas ietver bērnu rotaļu elementu ierīkošanu, vides apzaļumošanu, jaunas identitātes veidošanu Čiekurkalna degradētajai teritorijai.
Saulkrastu iela, blakus esošajām Liepupes, Stienes ielām un Čiekurkalna 8.šķērslīnijai (otrpus Čiekurkalna 2.līnijas) atrodas tiešā Rīgas TEC1 un citu industriālo objektu tuvumā – šī ir apkaimes degradētā daļa, kurā arvien nav ievilkta centralizētā kanalizācija un siltumtīkls.
2021.g. pavasarī Čiekurkana attīstības biedrība kopā ar vietējiem iedzīvotājiem Lielās talkas ietvaros vāca atkritumus – teritorijā tika atrasts liels apjoms auto riepu, šīfera, sadzīves atkritumu.Pēdējo piecu gadu laikā šajā Saulkrastu laukumā tikuši izcirsti 9 koki, tostarp 5 papeles 2020.gada rudenī, kas laukumu padarīja pilnībā kailu, bez zaļuma un labiekārtojuma. Šī projekta galvenais mērķis ir degradētās teritorijas revitalizācija, galvenā mērķa grupa ir teritorijas iedzīvotāji, sevišķi ģimenes un bērni, kuri iegūs:
-  jaunu, sakārtotu rekreācijas telpu; 
-  sociālizācijas un integrācijas telpu;
-  bērnu rotaļu telpu;
-  vizuālo un psiholoģisko norobežojumu no TEC1 un industriālajiem objektiem;
-  miera oāzi, skatoties pa māju logiem un vēlmi iziet no mājokļiem un uzturēties ārtelpā;
Būtiski, ka projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša publiska ārtelpa.
Projekta īstenošanas rezultātā ilglaicīgi (vismaz 10 gadus) tiks uzlabota apkaimes publiskā infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība.
Projekta rezultāta tiks radīts publiski pieejams būtisks uzlabojums apkaimē, kā arī tiks veicināta iedzīvotāju sadarbība un radošums. Šis projekts veicinās Čiekurkalna apkaimes attīstību, īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēs degradētās vietas revitalizāciju. Projekta gaitā un tā noslēgumā apkaimes iedzīvotāji pastāvīgi tiks informēti par projekta norisi, mērķtiecīgi tiks iesaistīti visas Saulkrastu ielas teritorijas un labiekārtotā Saulkrastu laukuma sakopšanā, piem., hortenziju apgriešanā, lapu grābšanā, Saulkrastu ielas kaimiņu piknika organizēšanā utml.

Kontaktinformācija: Čiekurkalna attīstības biedrība, e-pasts: biedriba@ciekurkalns.lv, tālruņa Nr. 28380660.