Anatomikuma laukuma iekārtojums un gājēju pāreja

Projekta kopējās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Centrs
Iesniedzējs
Apkaimes biedrība Pētersala-Andrejsala
 
 
Neatbilst prasībām

Projekts neatbilst prasībām.

Plānotās gājēju pārejas neatbilst Latvijas valsts standartam 190 - neregulējamas gājēju pārejas neveido, ja brauktuvei ir vairāk nekā viena josla katrā virzienā, un pa vidu nav drošības saliņas. Latvijas valsts standarts nosaka, kas jāievēro, projektējot un ierīkojot vienlīmeņa un divlīmeņu gājēju pārejas uz ceļiem. Tuvumā ir regulējams krustojums ar gājēju pāreju, tāpēc jaunas gājēju pārejas būvniecība nav lietderīga. Projektā norādītājā teritorijā attīstīt atpūtas vietu nav droši piegulošās transporta infrastruktūras dēļ - plānoto atpūtas vietu ieskauj tramvaja sliedes, iela ar intensīvu satiksmi un autostāvvieta.

Projekta izvērtējums, vērtēšanas komisijas protokoli un atbildīgo iestāžu atzinumi pieejami zemāk pie projekta dokumentiem.

Sadarbojoties Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studentiem, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram un Pētersala-Andrejsala apkaimes biedrībai, tika izvērtēta iespējamā Anatomikuma laukuma konceptuālā attīstības vīzija. Izvērtējot Anatomikuma laukuma stāvokli un tā pilsētvides potenciālu, ir nodoms to labiekārtot un pielāgot iedzīvotāju un pilsētas viesu vajadzībām. Projekts paredz ierīkot gājēju pāreju starp tramvaju pieturām Anatomikuma laukumā, laukuma izgaismošanu, padarot to pieejamu arī kā vakaru pastaigu vietu, veicināt laukuma izmantošanu ikdienā,  ar arhitektonisku elementu palīdzību veidojot to par satikšanās, atpūtas un apskates vietu. Ņemot vērā intensīvo satiksmi Eksporta ielā, vietai nepieciešams pilnveidot apzaļumošanas elementus. Gatavojot projektu, tika veikta esošās situācijas novērtēšana un fotofiksācija, ielu tīkla un zaļo zonu analīze. Anatomikuma laukums atrodas dzīvojamajā rajonā, blakus vēstniecībām, parku un ūdenskanāla tuvumā. Šobrīd laukumam trūkst apgaismojuma, tā tuvumā ir intensīva satiksme, tas nav veidots kā rekreācijas zona. Labiekārtojot laukumu, tas kļūs par iedzīvotājiem pieejamu pastaigu teritoriju, satikšanās vietu, drošu vidi arī tuvumā esošo izglītības iestāžu bērniem un jauniešiem. Laukums kļūtu par atsevišķu apskates un atpazīstamības vietu. Tas ir ilglaicīgs pilsētvides uzlabojums gan apkaimes iedzīvotājiem, gan tuvumā esošā muzeja vai citu iestāžu apmeklētājiem, gan arī pilsētas viesiem. 

Kontaktinformācija: biedrība "Pētersala-Andrejsala", e-pasts:peterandrejsala@apkaime.lv, tālruņa Nr. +37129147722.