Āgenskalna betona baseina skeitparks (DAĻĒJA ĪSTENOŠANA)

Projekta kopējās izmaksas
47717.37 EUR
Apkaime
Āgenskalns
Iesniedzējs
Mārcis Ruiķis
Balsu skaits
1661
Īstenojas

Balsošanai tiek virzīts Projekts nepilnā apjomā un ar šādām izmaiņām:

projektā tiks veidots:
- betona baseins;
- objekts tiks būvēts, kā pagaidu būve uz termiņu ne ilgāk par 10 gadiem.

 

projektā netiks īstenots:
- daļa no projekta labiekārtojuma elementiem (atkarībā no atlikušā finansējuma).

 

Moderns un kvalitatīvi būvēts betona baseina skeitparks Āgenskalnā būtu vērtīgs pienesums Rīgas pilsētas sporta infrastruktūrai. Āgenskalnā un tuvējās apkaimēs šobrīd publiskai lietošanai nav pieejama šāda tipa sporta un atpūtas infrastruktūra. Salīdzinājumam Daugavas labajā krastā ir pieejami 3 liela izmēra betona skeitparki.
Projekta ideja ir izveidot unikālu betona baseina skeitparku Āgenskalnā, Uzvaras parkā. Vēsturiski šeit ir atradies pirmais publiskais skeitparks Rīgā, ko 2001. gadā izveidoja apkaimes iedzīvotāji. Skeitparka darbības laikā no 2001. līdz 2004.gadam to apmeklēja ap 25000 interesentu un notika vairākas sacensības, tajā skaitā starptautiskās ar ārzemju braucēju piedalīšanos.
Projekta mērķa grupa ir Rīgā un Pierīgas reģionā dzīvojošie iedzīvotāji līdz 45.gadu vecumam, kas pēc Centrālās statistikas pārvaldes 2021. gada rādītājiem pārsniedz 383 tūkstošus (165 638 bērni vecumā līdz 14 gadiem). Alternatīvie sporta veidi ir iemantojuši atzinību kā saturīgs jauniešu laika pavadīšanas veids, ar skrituļošanu saistīti sporta veidi, sniedz iespēju jauniešiem apvienot fiziski aktīvu dzīvesveidu ar pusaudžu vecumā tik nozīmīgo nepieciešamību pēc radošas izpausmes. Šiem sporta veidiem īpaši raksturīga dažādu kopienu veidošanās, kas pēcāk pārtop veiksmīgās jauniešu kustībās. Alternatīvo sporta veidu kopienām īpaši raksturīga sociālās nevienlīdzības radīto šķēršļu pārvarēšana, kā arī sabiedrības aizspriedumu mazināšana, vairojot toleranci starp dažādu paaudžu un sociālo grupu pārstāvjiem.
Skeitparks ir vide, kur jauniešiem ikdienā sportot un socializēties. Ja skeitparka plānojums veikts profesionāli, iespējama dažādu vietēja un pat starptautiska mēroga sacensību organizēšana. 2021. gada olimpiādē Tokijā skeitbords ir iekļauts kā oficiālais sporta veids. Skeitbords olimpiskajās spēlēs norisināsies divās disciplīnās, street, jeb klasiskā skeitparku disciplīna un park, jeb baseina tipu parka sacensības. Ņemot vērā ļoti mazo šādu baseina tipa konstrukciju daudzumu Latvijā, mūsu sportisti nespēj sacensties park disciplīnā. Šīs baseina tipa skeitparks spētu kalpot kā attīstības punkts visiem skeitborda braucējiem un it īpaši topošajiem park sacensību braucējiem.
Pieredze rāda, ka kvalitatīvas sporta būves, tostarp unikāli veidoti āra betona skeitparki, kļūst par interešu tūrisma objektiem pilsētā un kalpo ne vien kā treniņu vieta vietējo apkaimju sporta entuziastiem, bet arī kā sporta tūrisma objekts citu pilsētu un pat valstu sportistiem.
Pats skeitparks sastāvēs no 3 veida triku elementiem – Betona baseina, soliņiem un metāla caurules, kuri tiks izbūvēti uz betona virsmas. Skeitparka plānotais izmērs ir 235m.

Kontaktinformācija: e-pasts: marcis@skate.lv, tālruņa Nr. 26434272.