Āgenskalna betona baseina skeitparks 2.kārta

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
60000.00 EUR
Apkaime
Āgenskalns
Iesniedzējs
Mārcis Ruiķis
Balsu skaits
284
Rīdzinieki neatbalstīja

Moderns un kvalitatīvi būvēts betona baseina skeitparks Āgenskalnā būtu vērtīgs pienesums Rīgas pilsētas sporta infrastruktūrai, jo Āgenskalnā un tuvējās apkaimēs šobrīd publiskai lietošanai nav pieejama šāda tipa sporta un atpūtas infrastruktūra.
Projekta pirmajā kārtā ir apstiprināts daļējs finansējums projekta 1. daļai (A daļa vizualizācijā), un veikta projektēšana parka A un B daļai. Lai pilnībā veiktu projekta realizāciju, nepieciešams finansējums būvniecības izmaksām B daļai Projekta ideja ir izveidot unikālu betona baseina skeitparku Āgenskalnā, Uzvaras parkā. Vēsturiski šeit ir atradies pirmais publiskais skeitparks Rīgā, ko 2001. gadā izveidoja apkaimes iedzīvotāji. Skeitparka darbības laikā no 2001. līdz 2004.gadam to apmeklēja ap 25000 interesentu un notika vairākas sacensības, tajā skaitā starptautiskās, ar ārzemju braucēju piedalīšanos.
Projekta mērķa grupa ir Rīgā un Pierīgas reģionā dzīvojošie iedzīvotāji līdz 45.gadu vecumam, kas pēc Centrālās statistikas pārvaldes 2021. gada rādītājiem pārsniedz 383 tūkstošus (165 638 bērni vecumā līdz 14 gadiem). Alternatīvie sporta veidi ir iemantojuši atzinību kā saturīgs jauniešu laika pavadīšanas veids, ar skrituļošanu saistīti sporta veidi sniedz iespēju jauniešiem apvienot fiziski aktīvu dzīvesveidu ar pusaudžu vecumā tik nozīmīgo nepieciešamību pēc radošas izpausmes. Šiem sporta veidiem īpaši raksturīga dažādu kopienu veidošanās, kas pēc tam pārtop veiksmīgās jauniešu kustībās. Alternatīvo sporta veidu kopienām īpaši raksturīga sociālās nevienlīdzības radīto šķēršļu pārvarēšana, kā arī sabiedrības aizspriedumu mazināšana, vairojot toleranci starp dažādu paaudžu un sociālo grupu pārstāvjiem.
Skeitparks ir vide, kur jauniešiem ikdienā sportot un socializēties. Ja skeitparka plānojums veikts profesionāli, iespējama dažādu vietēja un pat starptautiska mēroga sacensību organizēšana. 2021. gada olimpiādē Tokijā skeitbords ir iekļauts kā oficiālais sporta veids. Skeitbords olimpiskajās spēlēs norisināsies divās disciplīnās, street jeb klasiskā skeitparku disciplīna, un park jeb baseina tipu parka sacensības. Ņemot vērā ļoti mazo šādu baseina tipa konstrukciju daudzumu Latvijā, mūsu sportisti nespēj sacensties park disciplīnā. Šīs baseina tipa skeitparks spētu kalpot kā atīstības punkts visiem skeitborda braucējiem un it īpaši topošajiem park sacensību braucējiem.

Pieredze rāda, ka kvalitatīvas sporta būves, tostarp unikāli veidoti āra betona skeitparki, kļūst par interešu tūrisma objektiem pilsētā un kalpo ne vien kā treniņu vieta vietējo apkaimju sporta entuziastiem, bet arī kā sporta tūrisma objekts citu pilsētu un pat valstu sportistiem. Pats skeitparks sastāvēs no 3 veida triku elementiem – betona baseina, soliņiem un metāla caurules, kas tiks izbūvēti uz betona virsmas. Skeitparka plānotais izmērs ir 235 m 2.

Kontaktinformācija: Mārcis Ruiķis, e-pasts: marcis@skate.lv, tālruņa Nr. +37126434272.