Vēsturiski augušo vītolu atgriešana Slāvu aplī

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
54500.00 EUR
Apkaime
Dārzciems
Iesniedzējs
Dārzciema apkaimes biedrība
Balsu skaits
153
Rīdzinieki neatbalstīja

Apkaimes iedzīvotāji uzskata, ka ir pienācis laiks Dārzciemam atdot to, kas pēdējo 30–40 gadu laikā ir atņemts – zaļo zonu. Tāpēc apkaimes iedzīvotāji ir atbalstījuši projektu “Vēsturiski augušo vītolu atgriešana Slāvu aplī”, kas būtu kā sākums Dārzciema zaļās zonas tālākai atjaunošanai.
Slāvu rotācijas aplī, tuvāk tiltam, tiktu iestādīti trīs nokarenie zeltzaru vītoli Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’, kuri izceltos ar saviem dekoratīvajiem dzeltenajiem, nokarenajiem zariem un auguma ziņā būtu augstāki par priekšpusē iestādītajiem trauslajiem vītoliem Salix fragilis ‘Bullata’, kuri saaugot veidotu “zaļu bumbu masu”. Stādījumi atrastos pietiekoši tālu no apļa braucamās daļas un nekādu apdraudējumu satiksmes drošībai neradītu.
Īstenojot šo projektu, tiktu atjaunots kultūrvēsturiskais mantojums, celta ainaviskā, ekoloģiskā vērtība; slāpēti auto radītie trokšņi un radītās atgāzes un absorbēti putekļi. Tiktu uzlabota gaisa kvalitāte un dzīves kvalitāte iedzīvotājiem. Tiktu uzlabots mikroklimats, kā arī radīta mājvieta kukaiņiem un putniem.

Kontaktinformācija: biedrība "Dārzciema apkaimes biedrība", e-pasts:abdarzciems@inbox.lv, tālruņa Nr. +37126440974.