Velo un mototriāla treniņbāzes un sacensību vieta - neatbilda konkursa nosacījumiem

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
69333.00 EUR
Apkaime
Rumbula
Iesniedzējs
IVO STJADE
 
 
Neatbilst prasībām

Projektu nevar īstenot, jo nav iespējams iekļauties projekta īstenošanai atvēlētajā finansējumā  - 70 000 EUR.

Projekta “Velo un mototriāla treniņbāze un sacensību vieta” mērķis ir izveidot pirmo un šobrīd vienīgo treniņu un sacensību vietu Rīgā, kur bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem tikties, vērtīgi pavadīt laiku kopā brīvā dabā, lai attīstītu prasmes, iegūtu sporta pieredzi un piedalītos sacensībās lokālā un starptautiskā līmenī. 

Projekts notiks 3 etapos.
1.etapā tiks sakopta un labiekārtota Rumbulas apkaimē esošā teritorija Rumbas ielā 74, kurā sadarbībā ar Rīgas uzņēmējiem un sporta entuziastiem un profesionāļiem tiks izbūvēta treniņiem un sacensībām publiski pieejama nepieciešamā infrastruktūra ar interesantiem elementiem, kas raksturo Latvijas nozīmīgos objektus un ainavas. Sacensību trases izveidē radoši varēs izpausties gan uzņēmēji, gan arī ņemtas vērā vietējās apkaimes iedzīvotāju idejas, pielāgojot šajā teritorijā esošo vidi jaunajam mērķim. 
2. etapā notiks darbs pie Rīgas moto un velotriāla kopienas stiprināšanas. Tiks piesaistīti jauni dalībnieki, pamatā bērni un jaunieši, kuri apgūs pirmās riteņbraukšanas un motocikla vadīšanas prasmes, uzlabos savu pieredzi, trenēs iemaņas komandas darbā, disciplīnā, balansa, izturības veidošanā un mērķu sasniegšanā. Darbs notiks kopā ar sportistu ģimenēm, kas ne reti ir gan komandas biedri, gan atbalstītāji. Šajā etapā tiks arī iesaistīti uzņēmēji un citi atbalstītāji nepieciešamā treniņu inventāra sagādē, jo mērķis ir sniegt iespēju trenēties ar šo sporta veidu arī mazturīgo un trūcīgo ģimeņu atvasēm.
3. etapā kopā ar “RĪGAS TRIĀLS” kopienu tiks organizētas sacensības lokālā un starptautiskā mērogā ar mērķi veidot Rīgas atpazīstamību. Šobrīd sacensības notiek dažādās vietās Latvijā, taču Rīga nav starp šīm vietām, tāpēc projekta laikā tiks ne vien nostiprināta Rīgas pozīcija kā galvenās moto un velo triāla norises vieta Latvijā, bet kā vieta, kur notiek viens no pasaules velotriāla un mototriāla čempionāta posmiem. Rīgas un Latvijas iedzīvotājiem būs vēl viens sporta veids, kurā saliedēties, veidot lokālpatriotismu un just līdzi savu sportistu panākumiem pasaules mērogā, savukārt vietējiem uzņēmējiem sacensību laikā būs iespēja gūt ienākumus, izmitinot, barojot un nodrošinot citus pakalpojumus citu valstu sportistiem un atbalstītājiem, kas pozitīvi atsaukies uz Rīgas valstpilsētas pašvaldību.
Ziemā trases teritorijā būs iespēja nodarboties ar distanču slēpošanu.

Moto un velotriāls ir ar ātrumu nesaistīts pasākums ar specializētiem motocikliem un velosipēdiem. Tas nerada traucējošu troksni.